Seminarul de cercetare este un curs aplicat în cadrul căruia studenţii realizează o lucrare de cercetare cu respectarea etapelor specifice. Astfel, ei pun în aplicare cunoştinţele acumulate anterior privind metodele de cercetare socială, design al cercetării, colectarea de date, analiza şi interpretarea datelor.