Prin cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” se urmărește inițierea studenților în înțelegerea ordinii juridice a Uniunii Europene, în complexitatea sa actuală (politică, economică, socială), în contextul ultimelor modificări constituționale, și relevanța acestor discuții din perspectiva României și a cetățeanului european.

Obiectivele principale ale cursului vizează, din perspectiva studentului, înțelegerea proceselor decizionale ale Uniunii Europene și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces; capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență ale U.E. sau prin analiza unor studii de caz; capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al României și la contextul apartenenței țării noastre la U.E.; abilitatea de a înțelege, argumenta, discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al integrării (juridic, politic, economic, social).