Cuprins:

1. Notiuni de baza ale cercetarii stiintifice

2. Masurarea

3. Proiectarea cercetarii

4. Metode de colectare a datelor

5. Analiza datelor

6. Analiza datelor folosind SPSS