OBIECTIVELE CURSULUI

  • Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
  • Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
  • Aducerea la cunoştinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
  • Trecerea în revistă a principalelor impedimente (financiar-manageriale) pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
  • Evaluarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite prin intermediul unor studii de caz;
  • Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;