Obiective

Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în înţelegerea unor aspecte teoretice şi practice ale disciplinei. Obiectivul principal al cursului este reprezentat de dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre economia sectorului public, rolul sectorului public în economie, eşecurile pieţei, bunuri publice, bunuri private, externalități, veniturile şi cheltuielile sectorului public, aspecte generale legate de finanţele publice, impozitul ca principal venit al statului.

 Prin activităţile de seminar (faţă în faţă sau în sistem tutorial) urmărim ca studenţii şi cititorii să dobândească abilităţi practice în vederea rezolvării unor studii de caz şi de asemenea pentru realizarea unor analize în domeniu .

Obiectivele principale ale cursului vizează:

■ familiarizarea principalelor concepte şi teorii din domeniul economiei şi finanţelor publice şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi utilizare a acestora;

■ înţelegerea rolului şi importanţei aspectelor legate de impozite şi  buget;

■ abordarea comparată a procesului bugetar, atât în ţara noastră, cât şi pe plan internaţional;

■ dezvoltarea abilităţilor în vederea elaborării de analize şi studii în domeniu

 

 

curs ec si finante publice.pdfcurs ec si finante publice.pdfTematica_lucrare Economie si finante ID ro 01.2017.pdfTematica_lucrare Economie si finante ID ro 01.2017.pdf