Acest curs își propune să ofere studenților o imagine de ansamblu în ceea ce privește studiul leadership-ului, precum și provocările cu care se confruntă aceștia în sectorul public. Cursul se va concentra pe două aspecte majore: teoria leadership-ului – care tratează cele mai importante teorii referitoare la conducere - și practica leadership-ului - concentrată pe ceea ce liderii fac sau trebuie să facă pentru a  conduce organizații publice sau non-profit; în această secțiune vor fi dezbătute o serie de bune practice din sectorul public și non-profit, modalități de dezvoltare de parteneriate strategice și rețele de stakeholderi, motivarea angajaților, managementul schimbării. Astfel, cursul va urmări să atingă trei obiective majore: dobândirea, înțelegerea și utilizarea de cunoștințe pe tema leadership-ului.

CUPRINS

Partea I Management financiar public
1. Definirea, obiectivele şi sarcinile managementului financiar public
2. Funcţiile managementului financiar public
3. Decizia în instituţiile bugetare
4. Informaţia în managementul financiar public
Partea II Contabilitatea instituțiilor bugetare
1. CONTABILITATEA - FORMĂ DE CUNOAŞTERE
2. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII
3.DOCUMENTAREA - PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII
4. BILANŢUL ŞI CONTUL - PROCEDEE SPECIFICE ALE METODEI CONTABILITĂŢII
5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
6. BALANŢA DE VERIFICARE
7. RAPORTAREA CONTABILĂ
8. APLICAŢII PRACTICE
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
Management financiar si CIB_MACARIE_final.pdfManagement financiar si CIB_MACARIE_final.pdf

 

Obiectivul general al disciplinei

Dobândire de cunoştinţe şi abilităţi care să le fie de ajutor studenților în demersul de gestionare a problemelor și activităților din domeniul resurselor umane.

2 Obiectivele specifice

Să ofere studenţilor cunoştinţele de specialitate legate de conceptele, procesele și activitățile specifice resurselor umane dintr-o instituție publică (ex: recrutare, selecție, motivare, evaluare, pregatire profesională)