Definirea şi clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitară.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă şi care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.


Comunicare publicitara.pdfComunicare publicitara.pdf

Definirea şi clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitară.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă şi care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.


Comunicare publicitara.pdfComunicare publicitara.pdf

Cursul îşi propune să trateze un segment al jurnalismului specializat şi anume jurnalismul economic. Într-o societate globalizată, în care domină aspectele economice şi cele de relaționare și interacţionare, comunicarea este un factor esenţial. Jurnalismul economic este parte a acestui proces, iar cursul îşi propune să explice și să sublinieze acest lucru. De asemenea, vor fi luate şi discuţie elementele definitorii ale jurnalismului economic, tematica şi problematica economică pe care o abordează, particularităţile acestui tip de jurnalism. Vor fi indicate şi descrise sumar câteva din domeniile principale din jurnalismul economic. În aceeaşi măsura, va fi identificat publicul ţintă al mesajului transmis prin intermediul presei economice, ca şi sursele, rolul lor şi tipurile de surse utilizate în acest sector jurnalistic. Cursul impune, pe lîngă însuşirea unor termeni şi concepte economice de bază, efectuarea de aplicaţii practice, cum ar fi documentarea şi redactarea diverselor specii jurnalistice (ştire, material analitic, reportaj, anchetă) cu aplicare în domeniul economic.

Jurnalism economic - suport de curs 2013-2014 Anul III ID.pdfJurnalism economic - suport de curs 2013-2014 Anul III ID.pdf

Cursul îşi propune să realizeze familiarizarea studenţilor cu un segment al comunicării în masă, cel dedicat comunicării politice, ce se desfășoară între consumatorii de media şi mediul politic. Cursul introduce noţiuni precum sferă publică şi opinie publică, urmărind modul în care se desfăşoară relaţia dintre mediul politic şi presă în acest context. De asemenea, încearcă să suprindă şi să detalieze cadrul şi tehnicile prin care fiecare dintre cele două părţi partenere încearcă să-şi atingă scopurile specifice. În partea inițială, cursul va aborda modul în care factorii politici interacţionează cu jurnaliştii şi încearcă să se folosească de mass media ca mijloc de difuzare al propriilor reprezentări şi interese, rolul jucat de jurnalişti în construcţia imaginii oamenilor politici, în comunicarea politică şi în promovarea democraţiei de tip liberal. Studenţii vor dobândi capacitatea și abilitatea de a înţelege şi aplica în privinţa felului în care mass media realizează controlul public asupra puterii politice, iar, pe de altă parte, în privinţa felului în care puterea politică delimitează şi determină sfera de acţiune a mass-media. În componenta practică, cursul propune realizarea de către studenţi  de materiale de presă specifice, monitorizări a unor instituţii mass media în privinţa modului de reflectare a unor evenimente politice.

Cursul propune studierea comparativă a junalismului de informare şi a celui de opinie. Perspectiva istorică este urmată de identificarea problemelor specifice apărute în era globalizării: limitele obiectivitatii in jurnalismul modern, ziare quality versus tabloide, jurnalismul contemporan in era televiziunii si a noilor media, agenda publica, politica editoriala versus decizii economice. Aplicaţiile permit exersarea şi formarea calităţilor profesionale ale jurnalismului de informare prin analizarea unor texte concrete şi producerea textelor proprii. Evidenţierea codurilor deontologice ale jurnaliştilor de opinie permite stabilirea standardelor etice ale profesiei de jurnalist.