Modulul I: Retrospectivă: scurt istoric la disciplinei.

Modulul II: Definirea semnului şi a semiozei. Contribuţia lui Charles Peirce.

Modulul III: Deschideri teoretice ale definiţiei semnului. Semnificaţie şi cunoaştere.

Modulul IV: Deschideri teoretice ale definiţiei semnului. Semnificaţie şi comunicare.

        Modulul V: Elemente de teorie a textului

Teorii ale limbajului.pdfTeorii ale limbajului.pdf

"Brand" a devenit în ultimii 20 de ani unul dintre cei mai folosiți termeni în marketing si relațiile publice. Brandul a devenit în acest moment elementul central al oricărei strategii de imagine, indiferent ca e vorba de promovarea unui produs, serviciu, instituție sau persoană.

Ca atare, pentru orice specialist în comunicare este imperios necesar sa cunoască în amănunt disciplina brandingului, componentele de bază ale unui brand și modul în care acestea trebuie manageriate pentru a obține cele mai bune rezultate la nivelul promovării de imagine.

Specialistul în comunicare trebuie deci să nu fie doar un bun cunoscător al teoriei brandingului, ci să fie capabil să desfășoare activități de management al brandului, adica să aplice diferitele tehnici de marketing necesare pentru promovarea brandului respectiv.


suport de curs branding 2016-2017.pdfsuport de curs branding 2016-2017.pdf

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor de Introducere în Comunicare şi Relaţii Publice, Forme și teorii ale comunicării, Comunicare verbala și nonverbală, Comunicare interpersonală și Psihologie socială cursuri cuprinse atât în programa specializării Comunicare şi Relaţii Publice, la nivel de licenţă cât și în programa primelor trei semestre ale masteratului de Relații Publice. Astfel, masteranzii care au absolvit primele trei semestre ale acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte formele de comunicare, modele de comunicare, aspecte psihosociale ale procesului de comunicare, aspecte comportamentale ale individului uman la nivel de micro și macro climat, ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele comunicării este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, care sunt necesare în vederea aprofundării acestei discipline

Tehnici avansate de comunicare.CRP3.pdfTehnici avansate de comunicare.CRP3.pdf

Obiectivul general al disciplinei:

Cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice.

Obiectivele specifice:

O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională

Modele de pol publice.pdfModele de pol publice.pdfPolitici Publice. Analiza politicilor publice.pdfPolitici Publice. Analiza politicilor publice.pdfTipologie si autori.pdfTipologie si autori.pdf