"Brand" a devenit în ultimii 20 de ani unul dintre cei mai folosiți termeni în marketing si relațiile publice. Brandul a devenit în acest moment elementul central al oricărei strategii de imagine, indiferent ca e vorba de promovarea unui produs, serviciu, instituție sau persoană.

Ca atare, pentru orice specialist în comunicare este imperios necesar sa cunoască în amănunt disciplina brandingului, componentele de bază ale unui brand și modul în care acestea trebuie manageriate pentru a obține cele mai bune rezultate la nivelul promovării de imagine.

Specialistul în comunicare trebuie deci să nu fie doar un bun cunoscător al teoriei brandingului, ci să fie capabil să desfășoare activități de management al brandului, adica să aplice diferitele tehnici de marketing necesare pentru promovarea brandului respectiv.


suport de curs branding 2016-2017.pdfsuport de curs branding 2016-2017.pdf

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studiul legislaţiei în domeniu. Cursul dă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme etice cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete. 

Cursul de Etică şi Legislaţie în CRP are în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice.

Accesul la READER, aici: https://drive.google.com/drive/folders/0B5wNf3RRYHxGZnpBX1hrZ3RndXM?usp=sharing

carțile suport curs Etica CRPP.pdfcarțile suport curs Etica CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica  CRPP.pdfEvaluare pentru cursul de Etica CRPP.pdf

Obiectivul general al disciplinei:

Cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice.


Obiectivele specifice:


O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice


Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
Cursul de PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf

Pe parcursul acestui curs studentii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice care stau la baza tehnicilor avansate d comunicare. De asemenea, vor analiza principalele trei tipuri de percepere și a celor mai importante tipuri de profile fiziologice de exprimare a faciesului uman. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de calibrare. Studentii vor învăța să empatizeze,să perceapă corect și să calibreze corect un partener de dialog, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Tehnici avansate de comunicare.pdfTehnici avansate de comunicare.pdf

Cursul de Politici Publice își propune cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice. 

Obiectivele specifice ale cursului includ:

  • O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.
  • Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională