Titular de curs: Mihnea S. Stoica

Evaluare: examen scris

Cursul urmărește familiarizarea studenților cu concepte și teorii fundamentale în științele politice, precum și creșterea capacității acestora de a analiza forme curente de manifestare a puterii politice.

Tematici.pdfTematici.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


CSR ID III.pdfCSR ID III.pdf

Obiectivul general al cursului "Instituţia purtătorului de cuvânt" vizează dobândirea cunoştinţelor de bază necesare abordării profesioniste a domeniului relaţiilor publice şi comunicării din perspectiva celor care realizează, în cadrul oricărei organizaţii, relaţia coordonată, structurată, cu mass media, respectiv din perspectiva purtătorului de cuvânt sau a conducătorului unui department / birou de relaţii cu mass-media.

         Obiectivele specifice ale cursului sunt legate de însuşirea deprinderilor specifice necesare acestei profesii, precum stabilirea relaţiei cu mass media, comunicarea în situaţii de criză, redactarea comunicatelor de presă, organizarea evenimentelor de presă (conferinţe, briefinguri, declaraţii de presă, etc.), organizarea şi funcţionarea unui department / birou de comunicare şi PR, respective de relaţii cu presa.

         La finalul cursului, studenţii vor avea cunoştinţele de bază necesare pentru începerea unei activităţi în domeniu, cursul având şi o parte practică şi una teoretică.


Institutia Purtatorului de Cuvant-noiembrie 2016.pdfInstitutia Purtatorului de Cuvant-noiembrie 2016.pdf

Definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, instrumentele de comunicare BTL, constituie temele centrale ale cursului de Tehnici de promovare în mass-media.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre structura sistemului media şi modul în care este prezentată publicitatea în media. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă si care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.


Tehnici de promovare in mass media.pdfTehnici de promovare in mass media.pdf

Modulul I: Retrospectivă: scurt istoric la disciplinei.

-Modulul II: Definirea semnului şi a semiozei. Contribuţia lui Charles Peirce.

-Modulul III: Deschideri teoretice ale definiţiei semnului. Semnificaţie şi cunoaştere.

-Modulul IV: Deschideri teoretice ale definiţiei semnului. Semnificaţie şi comunicare.

-Modulul V: Elemente de teorie a textului.


Teorii ale limbajului.pdfTeorii ale limbajului.pdf

Comunicarea politică şi PR-ul politic sunt discipline care se întrepătrund şi care încearcă să explice mecanismele de funcţionare a  vieţii politice sub toate aspectele. Comunicarea politică se referă mai mult la aspectele ideologico-doctrinare ale domeniului politic şi la aspecte legate de discursul politic, iar PR politic descrie strategiile şi tehnicile de creare de imagine intra şi interelectorală ale actorilor politici. La fel de adevărat este şi faptul că, cele două concepte se intersectează foarte mult, de aceea este şi greu de delimitat o graniţă între comunicarea şi PR-ul politic.


filename_0=Suport curs - Strategii de promovare a actorului   politic.do.pdffilename_0=Suport curs - Strategii de promovare a actorului politic.do.pdf

Cursul de responsabilitate socială corporativă îşi propune familiarizarea studenţilor cu conceptul şi procesul de CSR, precum şi cu integrarea acestuia în agenda companiilor moderne. Pornind de la situaţia globalizării afacerilor moderne şi a consecinţelor acestui proces, discuţiile legate de responsabilitatea socială corporativă se vor axa pe mai multe dimensiuni şi vor avea o bază atât teoretică cât şi una practică. Astfel studentul care va participa la acest curs va dobândi cunoştinţele necesare completării întregii formări pe care Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării i le oferă ca viitor specialist în comunicare, relaţii publice şi publicitate.

Temele abordate, precum rolul CSR-ului în corporaţiile multinaţionale în contextul globalizării, afacerile responsabile sunt afaceri profitabile, importanţa CSR-ului dar şi criticile aduse acestui proces, teoriile şi modelele de aplicabilitate a activităţii de CSR, conceptul de dezvoltare durabilă ce susţine CSR-ul, roul relaţiilor publice în activitatea de CSR etc. vor lărgii aria cunoştinţelor dobândite până acum şi vor susţine integrarea în câmpul muncii a studentului, ce va avea o viziune mult mai amplă asupra jocurilor economice în epoca actuală.


CSR.ID.pdfCSR.ID.pdf