Cursul este conceput pentru a oferi studenților cunoștințele, competențele, abilitățile și instrumentele necesare activităților de training, mentoring și coaching.  Abordarea duală (teoretică și practică) permite nu doar înțelegere acestor activități fundamentale in MRU ci și utilizarea lor prin simulări și joc de rol. 

1. Înțelegerea teoretică și practică a conceptelor (training, mentoring și coaching).

2. Dezvoltarea abilităților necesare identificării nevoilor de training, mentoring și coaching existente în cadrul organizațiilor.

3. Dezvoltarea abilități de a genera și implementa programe de training mentoring și coaching într-un cadru organizațional.

4. Dezvoltarea abilităților manageriale și a logicii inductive (sau capacitatea de a ajunge la concluzii specifice în condiții de incertitudine și risc personal).