Obiectivul cursului este de a deprinde utilizarea programului Microsoft Project pentru:

- dezvoltarea unui plan;

- utilizarea resurselor pentru fiecare sarcina;

- analiza sarcinilor de munca;

- urmarirea progresului in indeplinirea planului.

Modalitatea de examinare: fiecare student va trebui sa elaboreze un plan pentru un proiect public (sa-si defineasca sarcinile, termenele s.a.), sa aloca resurse si sa urmareasca evolutia proiectului fata de planul de referinta (baseline).Obiectivele generale ale cursului

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor organizationale

Obiective specifice

  • Însuşirea şi dobândirea de cunoştinţe specifice privind atât domeniul dezvoltării organizaţionale cât şi domeniul măsurării performanţelor organizaţionale

  • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât diagnosticării organizaţiei cât şi implementării de programe de intervenţie organizaţională

  • Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât evaluării şi măsurării performanţelor cât şi implementării sistemelor de măsurare a performanţelor


Cursul presupune elaborarea metodologiei unei lucrari de cercetare.

Fazele care trebuie parcurse sunt:

1. Identificarea unei teme de cercetare legate de administratia publica. Aceasta presupune nu doar un domeniu sau a unui titlu, dar si obiectivele cercetarii (ce vrem sa aflam?)

2. Elaborarea partii teoretice. Vor fi prezentate pe scurt aspectele teoretice legate de obiectivele cercetarii.

3. Elaborarea metodologiei. Trebuie prezentate: operationalizarea (daca este cazul), alegerea metodelor si tehnicilor, instrumentul (sau instrumentele) care vor fi folosite si modulin care vor fi selectate cazurile.


Seminar – SD Sandor - R Antonie.pdfSeminar – SD Sandor - R Antonie.pdf