Titular curs: Prof. univ. dr. Sandu Frunză

Lector univ. dr. Iulia Grad

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP și Publicitate propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobîndite pentru situații concrete din viața personală și profesională, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice în domeniu. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională.

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP și Publicitate au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice.


Etică P.pdfEtică P.pdf

 Obiectivele principale ale cursului de Comunicare verbală și nonverbală sunt repezentate de conştientizarea importanţei noţiunii de comunicare în societatea actuală, cunoaşterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu foarte complex, precum și stăpânirea deplină a resurselor limbajului verbal şi ale limbajelor nonverbale.

Suport de curs.pdfSuport de curs.pdf