Practica în instituții de presă este o disciplină obligatorie, cuprinsă în planul de învățământ al specializării Jurnalism, nivel licență, linia română.


Studenții pot alege să-și desfășoare practica fie într-o instituție de presă (locală/regională/națională/internațională), fie într-o instituție din orice alt domeniu de activitate, cu condiția ca activitățile realizate în cadrul stagiului de practică să fie în domeniul presă/mass-media. 

Durata minimă a stagiului de practică este de două săptămâni (80 de ore), iar alegerea perioadei de desfășurare a stagiului rămâne la latitudinea studentului, cu condiția să aibă loc în semestrul întâi.

Practica în instituții de presă este o disciplină obligatorie, cuprinsă în planul de învățământ al specializării Jurnalism, nivel licență, linia română.


Studenții pot alege să-și desfășoare practica fie într-o instituție de presă (locală/regională/națională/internațională), fie într-o instituție din orice alt domeniu de activitate, cu condiția ca activitățile realizate în cadrul stagiului de practică să fie în domeniul presă/mass-media. 

Durata minimă a stagiului de practică este de două săptămâni (80 de ore), iar alegerea perioadei de desfășurare a stagiului rămâne la latitudinea studentului, cu condiția să aibă loc în semestrul întâi.