Studenții pot alege să-și desfășoare practica profesională fie într-o instituție media/de comunicare (locală/regională/națională/internațională), fie într-o instituție din orice alt domeniu de activitate, cu condiția ca activitățile realizate în respectiva instituție să fie în domeniul media/comunicare.
Stagiul de practică este creditat cu 6 credite ECTS. Durata minimă a stagiului de practică este de 120 de ore. Astfel, perioada minimă este de trei săptămâni (având în vedere săptămâna de lucru standard de 40 de ore a 8 ore de lucru pe zi).
Perioada de efectuare a celor 120 de ore poate fi mai mare de trei săptămâni, în cazul în care studentul nu este implicat în activitate profesională full-time sau își desfășoară practica pe parcursul semestrului la UBB Radio, UBB TV, StudentPress, Media Project sau prin implicarea în alte activități. Dacă activitatea de practică profesională se desfășoară pe parcursul săptămânilor de activitate didactică ale semestrului, practica se va desfășura în regim part-time și implicit perioada de practică minimă luată în considerare va fi de 6 săptămâni.

Alegerea perioadei de desfășurare a stagiului rămâne la latitudinea studentului, cu condiția să aibă loc în semestrul al doilea (26 februarie - 29 iunie - 7 septembrie 2018).

Documente necesare:
-    adeverință de practică, emisă de instituția de presă, semnată de un reprezentant al acesteia și ștampilată, în care să fie specificată perioada desfășurării stagiului (minim 3 săptămâni 8 ore/zi sau minim 120 de ore pe o perioadă mai lungă).

Încarcați fișierul scanat (imagine sau PDF).

-    raport narativ (4000-8000 de caractere cu spații), în care studentul descrie modul în care s-a desfășurat stagiul de practică; raportul va cuprinde, în mod obligatoriu:

  • perioada și durata stagiului;

  • denumirea instituției;

  • numele, funcția și adresa de contact a coordonatorului de practică din cadrul instituției;

  • sarcini și responsabilități;

  • descrierea sumară a activităților desfășurate.

Încărcați fișier Word sau PDF separat folosind modelul atașat.

-    materialele produse în cadrul stagiului de practică, sau la producția cărora studentul a contribuit (sau linkuri spre aceste materiale, în format electronic). Dacă studentul nu a produs sau nu a participat la producția unor materiale, sau acestea nu pot fi accesate acest lucru trebuie menționat și motivat în raportul narativ. Încărcați portofoliul de materiale ca un fișier distinct (document text/Word conținând listă de linkuri sau arhivă). Limita de încărcare a fișierelor este de 50 MB. Dacă portofoliul arhivat are dimensiuni mai mari, încărcați fișierele pe un serviciu de media sharing (YouTube) sau stocare în cloud (Google Drive, Dropbox) și trimiteți linkurile în fișier, asigurându-vă că acestea pot fi vizualizate de către cei care accesează linkul.

Notarea la materia Practica profesională se face pe o scară de la 1 la 10, prin evaluarea documentelor menționate anterior, care trebuie încărcate pe moodle până pe data de 29 iunie pentru sesiunea normală, respectiv 7 septembrie pentru sesiunea de restanțe. Nu se penalizează predarea dosarului în sesiunea de restanțe.
Predarea doar a unei adeverințe de practică valide duce la obținerea unei note de trecere (5). Restul notei este obținută ca urmare a evaluării raportului și al materialelor (unde sunt disponibile), luând în considerare atât felul în care respectă cerințele cât și corectitudinea redactării, conform grilei de mai jos.

Activitățile extracurriculare desfășurate în universitate (de ex. UBB TV, UBB Radio, StudentPress, MediaProject) sau participarea în proiecte de practică pot fi de asemenea recunoscute ca stagiu de practică, cadrele didactice responsabile de aceste activități fiind cele care trimit o listă a studenților implicați la activitățile respective direct responsabilului de practică. Și în acest caz trebuie predate raportul narativ și materialele produse.
Contact:
UBB Radio: Conf. dr. Cristina Nistor: cristina.nistor@fspac.ro
UBB TV: Lect. dr. Rareș Beuran beuran@fspac.ro
StudentPress: drd. Paul Boca boca@fspac.ro
Media Project: lect.dr. Andrei Costina costina@fspac.ro, drd. Alexandru Dorofte dorofte@fspac.ro
Pentru recunoașterea altor activități profesionale desfășurate în cadrul Universității, vă rugăm să vă consultați în prealabil cu coordonatorul stagiului de practică,

Statutul de angajat într-o instituție poate, de asemenea, fi recunoscut ca practică (dacă respectă criteriile menționate mai sus și este prezentată documentația corespunzătoare). Studenții care sunt angajați într-o instituție pot prezenta adeverință de la locul de muncă (din care să reiasă că au lucrat la respectiva instituție pe perioada semestrului) și trebuie de asemenea să prezinte raportul narativ și portofoliul de materiale produse.

Pentru întrebări și clarificări adiționale puteți adresa întrebări pe adresa de mail: dutaovidiuionel@fspac.roȘablon Raport Narativ.pdfȘablon Raport Narativ.pdf