Obiectivele disciplinei

Înțelegerea și familiarizarea cu principalii termeni şi conceptele specifice sectorului neguvernamental – nonprofit

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a fenomenelor specifice sectorului neguvernamental – nonprofit

Înţelegerea rolului şi locului pe care-l ocupă organizaţiile neguvernamentale - noprofit în spaţiul public

Cursul de Managementul resurselor umane îşi propune să prezinte principalele noţiuni, concepte şi teorii specifice acestui domeniu de activitate, subliniind specificitatea în domeniul public (administraţie publică şi serviciile publice aflate în subordinea acesteia) acolo unde aceasta există/este relevantă. Pe lângă însuşirea unor cunoştinţe de bază de specialitate, cursul mai urmăreşte să dezvolte aptitudinile şi să formeze deprinderile necesare cursantului pentru a înţelege mecanismul relaţiilor interpersonale/interumane la nivelul unei organizaţii în general şi la nivelul unei instituţii din domeniul public în special, atât din perspectivă profesională cât şi din perspectivă psiho-socială şi pentru a reacţiona în mod adecvat şi eficient în poziţia pe care o va deţine la locul de muncă.

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul politicilor publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, formularea și analizarea posibilelor alternative de rezolvare a unei probleme, formularea unei recomandări pentru luarea deciziei, crearea unui plan de implementare și a unor instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor unei politici publice.

Cursul de Politici Publice urmăreşte să deprindă studenţii cu elaborarea unei analize de problemă de politică publică şi propunerea în final a unei politici publice pentru rezolvarea acesteia. Pentru atingerea acestui obiectiv, de-a lungul semestrului, folosind conceptele teoretice predate la curs şi colectând datele necesare, studenţii vor fi puşi în situaţia de a alege şi de a analiza o problemă de politică publică reală şi de a parcurge un set specific de etape pentru elaborarea unei politici publice.

Seminarul de cercetare este un curs aplicat în cadrul căruia studenţii realizează o lucrare de cercetare cu respectarea etapelor specifice. Astfel, ei pun în aplicare cunoştinţele acumulate anterior privind metodele de cercetare socială, design al cercetării, colectarea de date, analiza şi interpretarea datelor.