Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente de către fiecare student, sub îndrumarea cadrului didactic.

Mod de desfăşurare:

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta. 

Diferitele parți din lucrare se vor încărca pe Moodle conform programării și se va acorda feed-back tot acolo. 

Nota finală va fi acordată după susținerea lucrării.  

 

Materiale utile

- Suport de curs Seminar de Cercetare

- Suport de curs MTCS

- Cerinte lucrari diploma (valabile si pentru lucrarea de cercetare)

- Reguli evitare a plagiatului


 

Descrierea cursului

Cursul de teorii organizaționale este un curs introductiv destinat studenților de la nivel licență, care îşi propune familiarizarea acestora cu organizația ca și concept teoretic precum și modul în care organizațiile funcționează în realitate. În acest sens, în cadrul cursului vor fi parcurse principalele teorii privind studiul organizaţiilor, pornind de la studiile clasice și ajungând la abordările moderne. De asemenea, cursul cuprinde o serie de elemente specifice domeniul comportamentului organizațional precum leadership și cultură organizațională. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute conceptele de schimbare și dezvoltare organizațională.

 

Obiectivele cursului

                Obiectivul general al cursului este realizarea unui nivel cât mai ridicat de înțelegere a paradigmelor privind studiul organizațiilor și dezvoltarea unei gândiri critice în legătură cu acestea. La finalul acestui curs studenţii trebuie:

§  Să înţeleagă condiţiile specifice ale sectorului public şi impactul pe care aceste condiţii îl au asupra funcţionării organizaţiilor

§  Să identifice şi să analizeze diverse elemente organizaţionale din perspectiva teoriilor studiate

§  Să înțeleagă modul în care au  evoluat abordările teoretice privind organizațiile precum și relațiile dintre acestea

§  Să înţeleagă importanţa unor concepte precum: organizație, structură formală, relaţii formale-informale, motivaţie, leadership, cultură organizaţională, performanţă organizaţională, rezistenţă la schimbare, sistem, dezvoltare organizațională

§  Să aibă un discurs critic argumentat cu privire la subiectele parcurse

§  Să aibă abilități de analiză și sinteză

§  Să aibă abilitățile necesare pentru a realiza o lucrare scrisă respectând condițiile specifice scrierilor academice

§  Să aibă abilități de a lucra într-o echipă


Cursul urmǎrește sǎ familiarizeze studenții cu concepte, teorii, mecanisme și proceduri utilizate ȋn diversele sisteme administrative, ȋn principal din statele cu regimuri democratice consolidate.

Cursul va fi prezentat ȋntr-o perspectivǎ comparatǎ, ȋn relație cu douǎ paradigme aflate la poluri opuse din punctul de vedere al modului ȋn care sunt gȃndite instituțiile și procesele administrative, respectiv relațiile ȋntre cetǎțean și structurile de putere publicǎ: paradigma birocraticǎ, respectiv paradigma capitalului social. Aceste douǎ abordǎri sunt din registrul ideal, prin urmare, ȋn cadrul cursului vor fi prezentate și analizate instituții, moduri de organizare și funcționare, mecanisme și proceduri existente ȋn practicǎ, fiind studiate analogiile cu cele douǎ modele ideale sau modul ȋn care pot fi regȃndite utilizȃnd una din cele douǎ abordǎri.

La finalul cursului studenții vor putea sǎ identifice, sǎ analizeze și sǎ adapteze instituții, mecanisme și proceduri administrative din țǎrile cu o ȋndelungatǎ experiențǎ ȋn domeniu ȋn procesele de modernizare a administrației romȃnești.

Cursul urmǎrește sǎ familiarizeze studenții cu concepte, teorii, mecanisme și proceduri utilizate ȋn diversele sisteme administrative, ȋn principal din statele cu regimuri democratice consolidate.

Cursul va fi prezentat ȋntr-o perspectivǎ comparatǎ, ȋn relație cu douǎ paradigme aflate la poluri opuse din punctul de vedere al modului ȋn care sunt gȃndite instituțiile și procesele administrative, respectiv relațiile ȋntre cetǎțean și structurile de putere publicǎ: paradigma birocraticǎ, respectiv paradigma capitalului social. Aceste douǎ abordǎri sunt din registrul ideal, prin urmare, ȋn cadrul cursului vor fi prezentate și analizate instituții, moduri de organizare și funcționare, mecanisme și proceduri existente ȋn practicǎ, fiind studiate analogiile cu cele douǎ modele ideale sau modul ȋn care pot fi regȃndite utilizȃnd una din cele douǎ abordǎri.

La finalul cursului studenții vor putea sǎ identifice, sǎ analizeze și sǎ adapteze instituții, mecanisme și proceduri administrative din țǎrile cu o ȋndelungatǎ experiențǎ ȋn domeniu ȋn procesele de modernizare a administrației romȃnești.