Introduces students to principles of effective written communication and critical reading. Stresses invention, drafting, revising, editing, and self-assessment, along with effective critiquing and collaborating.The course will develop written communication and oral presentation skills that are needed in an academic environment. In addition, students will develop critical reading skills, grammar skills, and will expand vocabulary.

·Help students improve their writing which involves not only the accurate use of language but also the effective organization of information.

·Guide students how to select relevant data to support an argument.

·Help students to be aware of the readers' needs both when selecting content and guiding the reader through the written piece of writing.

·Develop proofreading skills.

·Develop presentation skills.

ULR2205, 6 credite

Cursul de Economie politica urmareste a furniza studentilor informatii, dar si a dezvolta capacitatea de înțelegere și operare cu concepte specifice micro și macroeconomiei, cererii și ofertei și mecanismele acestora, utilitate, prețuri, sisteme bancare, piețe, burse, inflație, șomaj.

Practica de specialitate, minim 2 saptamani. Acestei materii ii sunt atribuite 3 credite.

Prin cursul de Protecția mediului se urmărește inițierea studenților în înțelegerea locului și rolului activităților de protecție a mediului în contextul mai larg al administrației publice. Prin materialele propuse și prin activitățile de la curs și seminar urmărim să facilităm înțelegerea politicilor publice de mediu în complexitatea lor actuală (politică, supranațională, juridică, economică, socială, ecologică, tehnologică), în contextul activităților administrației publice locale și centrale, și să clarificăm relevanța acestor discuții din perspectiva României, ca stat membru al Uniunii Europene.