OBIECTIV PRINCIPAL

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.

OBIECTIV PRINCIPAL

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.

Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-          familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-          recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-          evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-          cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,

-          evidenţierea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte propuse spre finanţare de diverse organizaţii.


 Obiectivul general al disciplinei

 Dobâdirea cunoşinţlor ş abilităţlor legate de dezvoltare organizaţonală si măurarea performanţlor

Obiectivele specifice

 Îsuşrea şi dobâdirea de cunoşinţe specifice privind domeniul dezvoltării organizaţonale câ şi domeniul măurăii performanţlor organizaţonale

 Dezvoltarea abilităţlor practice necesare atât diagnosticării organizaţei cât şi implementării de programe de intervenţe organizaţonală

 Dezvoltarea abilităţlor practice necesare atât evaluării şi măurării performantelor cât şi implementăii sistemelor de măurare a performanţelor


Obiectivele disciplinei

1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândire de cunoştinţe şi abilităţi care să le fie de ajutor studenților în demersul de gestionare a problemelor și activităților din domeniul resurselor umane.

2 Obiectivele specifice

Să ofere studenţilor cunoştinţele de specialitate legate de conceptele, procesele și activitățile specifice resurselor umane dintr-o instituție publică (ex: recrutare, selecție, motivare, evaluare, pregatire profesională)


Obiectivele cursului

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.

Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-         familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-         recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-         evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-         cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,

-         evidenţierea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte propuse spre finanţare de diverse organizaţii.