• explicarea utilitatii evaluării de programe în administraţia publică
  • utilizezarea unei gândiri riguroase, ştiinţifice
  • prezentarea principalelor metode de evaluare
  • prezentarea etapelor evaluării programelor
  • punerea în practică a cunoştinţelor deprinse, necesare unui evaluator prin intermediul unei aplicaţii practice.

Evaluare_Proiect_final.pdfEvaluare_Proiect_final.pdfEVALUAREA PROGRAMELOR ŞI PERFORMANŢELOR.pdfEVALUAREA PROGRAMELOR ŞI PERFORMANŢELOR.pdf

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.


Cursul Guvernare electronică are drept scop familiarizarea studenților cu conceptele de bază și principiile după care se ghidează introducerea e-guvernării în administrația publică și schimbările determinate în organizarea și funcționarea instituțiilor guvernamentale, atât la nivel local, cât și central.

Studenții vor beneficia atât de o pregătire teoretică, cu scopul de a le oferi o înțelegere corectă a conceptelor fundamentale legate de guvernarea electronică, cât și de aplicarea acestor concepte în proiecte practice, care să faciliteze înțelegerea conceptelor și utilizarea lor în practică. De asemenea, vor fi discutate studii de caz, pentru a compara diferitele abordări și a înțelege dificultățile care pot apărea în cazul implementării diferitelor proiecte de guvernare electronică.

La finalul cursului studenţii vor fi capabili să:

  • Înţeleagă conceptele de bază din domeniul guvernării electronice
  • Utilizeze aceste concepte în situaţii reale din sectorul public
  • Utilizeze instrumente specifice analizei proiectelor de e-guvernare
  • Propună o soluție care să utilizeze noile tehnologii pentru o problemă legată de domeniul administrației publice

Acest curs își propune să ofere studenților o imagine de ansamblu în ceea ce privește studiul leadership-ului, precum și provocările cu care se confruntă aceștia în sectorul public. Cursul se va concentra pe două aspecte majore: teoria leadership-ului – care tratează cele mai importante teorii referitoare la conducere - și practica leadership-ului - concentrată pe ceea ce liderii fac sau trebuie să facă pentru a  conduce organizații publice sau non-profit; în această secțiune vor fi dezbătute o serie de bune practice din sectorul public și non-profit, modalități de dezvoltare de parteneriate strategice și rețele de stakeholderi, motivarea angajaților, managementul schimbării. Astfel, cursul va urmări să atingă trei obiective majore: dobândirea, înțelegerea și utilizarea de cunoștințe pe tema leadership-ului.