Obiectivele 

1. Obiectivul general

Dobândire de cunoştinţe teoretice referitoare la comunități şi dezvoltarea lor, precum și abilităţi practice necesare activităților de dezvoltare comunitară.

2. Obiectivele specifice

Să pună la dispoziția  studenţilor instrumente de lucru și să creeze deprinderi pe baza aplicațiilor practice privind acțiunile de dezvoltare la nivel comunitar.

Dezvoltare-comunitara.-Studii-de-caz_2018.pdfDezvoltare-comunitara.-Studii-de-caz_2018.pdffisadisciplinei-stanica-DC-m2017-2018.pdffisadisciplinei-stanica-DC-m2017-2018.pdf

Cursul isi propune prezentarea principalelor aspecte referitoare la procedura administrativa

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul analizei de politici publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, stabilirea şi analiza alternativelor de soluţionare, metode de comunicare a rezultatelor analizei cât şi aspecte privind principalele modele teoretice legate domeniul analizei de politică publică.


prezentarea principalelor proceduri administrative