Pentru o cât mai bună înţelegere a problematicilor dezbătute de această disciplină materialul didactic va cuprinde doua părţi: una referitoare la procesul comunicării şi una referitoare la sistemul relaţiilor publice, cu toate valenţele procesului de comunicare conţinute în acesta.                     Obiective:

1.Crearea unui system de operare care să cuprindă definiţii, concepte, norme, valori şi modele ale relaţiilor publice

2.Crearea şi implementarea unui limbaj de specialitate pentru domeniul relaţiilor publice

3.Crearea unui concept de "comunicare şi relaţii publice”de sine stătător.

Competeneţele specifice disciplinei:

1. Cunoaştere şi înţelegere

- diferenţierea conceptului de relaţii publice de cel de relaţii cu publicul

2. Explicare şi interpretare

- diferenţierea domeniile de aplicare practică a cunoştinţelor din relaţiile publice; analiza elementelor implicate în realizarea unui process de comunicare

3. Instrumental - aplicative

-proiectarea şi aplicarea unor metode de investigare în domeniul comunicării şi PR-ului;imaginarea unor exemple concrete de cercetare/investigare a unor aspecte ale campaniilor de PR

4. Atitudinale

-manifestarea interesului faţă de domeniul comunicării şi PR-ului ca ştiinţă; promovarea unui sistem de valori bazat pe etica profesiei de consilier PR.

Metode utilizate: expunerea, exemplul demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată

ICRP.ID.J..pdfICRP.ID.J..pdf