Etnopolitica este o disciplină de ramură în cadrul ştiinţelor politice care se ocupă cu

relația dintre politică și etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl

exercită asupra proceselor politice, cât și al modului în care politica influențează formele

de manifestare ale etnicității. În termeni generali, etnopolitica studiază consecinţele

politice ale diversităţii.

Suport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdfSuport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdf

Cursul urmărește familizarizarea studenților cu conceptele și abordările teoretice utilizate în studierea rolului pe care cultura îl are în viața comunităților umane, respectiv a membrilor acestora, pe de o parte, și în înțelegerea fenomenului diversității etnoculturale și a consecințelor acesteia în societăţile moderne, pe de altă patrte. Cursul și activitățile din cadrul seminarului vor urmări totodată sensibilizarea studenților în legătură cu contradicția dintre două trenduri contemporane cu impact major asupra stabilității politice din lume: avantajele care decurg din apartenența la o comunitate etnoculturală și expunerea din ce în ce mai pronunțată la schimburi și relații interculturale în contextul globalizării.

Cursul va aborda teme precum conceptul de cultură și metodele de investigare științifică a fenomenului cultural, originea culturilor, legătura între cultură și politică, fenomenul diversității și consecințele politice ale acestuia, multiculturalismul ca teorie normativă privind gestionarea diversității, evoluția punctelor de vedere dominante în istoria multiculturalismului, reculul acestor teorii și mutarea accentului în cadrul recomandărilor normative pe interculturalitate, fenomenul superdiversității, comunicarea interculturală ca disciplină care urmărește fundamentare competențelor individuale necesare în situațiile adaptare interculturală.


Multiculturalism_ID_2016-2017_suport de curs (1).pdfMulticulturalism_ID_2016-2017_suport de curs (1).pdf

Cursul Teorie Politică Clasică are ca obiectiv introducerea unora dintre direcţiile cele mai importante de dezvoltare ale teoriei politice clasice, în scopul familiarizării studenţilor cu principalele cadre conceptuale în care s-a format gîndirea politică. În prima parte a cursului sunt prezentate cele mai inportante momente ale dezvoltării teoriei politice clasice și modern În. cea de-a doua parte sunt discutate ideologiile politice și rolul acestora în istoria secolului XX.și în prezent.


TPC.pdfTPC.pdf