Descrierea cursului

Obiectivele cursului:

1.Capacitatea de a realiza o planificare a activităţilor caracteristice organizării unei conferinţe de presă.

2.Deprinderea unor abilităţi de organizare a unor conferinţe de presă pe diverse teme .

3.Familiarizarea cu principalele modalităţi prin care se poate crea imaginea unui sistem.

4.Însuşirea noţiunii de Corporate Identity, împreună cu elementele care o compun – corporate communication, corporate behavior, corporate culture, corporate design.

Pe parcusul acestui curs studenţii se vor familiariza cu ”conferin ţa de presă”, care este una dintre principalele modalităţi prin care se realizează imaginea unui sistem. Cursul oferă o prezentare amplă a unor amănunte extrem de importante în realizarea unei conferinţe de presă. O atenţie sporită trebuie acordată jurnaliştilor care sunt invitaţi. Pentru o bună organizare şi desfăşurare a evenimentelor, consilierul PR va trebui să gândeasc ă ca un jurnalist. În curs sunt prezentate materialele necesare unei bune desfăşurări a conferinţei de presă: un plan (cuprinde tema, data şi locul desfăşurării, cine vor fi participanţii şi invitaţii, planificarea acţiunilor pe zile, dar şi desfăşurarea principalelor momente din timpul acelei zile), mapa de presă, Catalogul Întrebare-Răspuns. În continuare stundenţii vor afla câteva caracteristici care sunt esen ţiale în relaţia cu mass-media. Fără respectarea lor, munca de PR va fi îngreunată şi imaginea sistemului va avea de suferit. Alături de conferinţa de presă vor mai fi prezentate şi alte modalităţi prin care un consilier PR poate crea imagine unuis sistem. În finalul cursului sunt prezentate aspecte legate de Corporate Identity (identitatea corporativă) un concept extrem de vehiculat în Relaţiile Publice dar şi în Advertising.


Tehnici si instrumente PR .pdfTehnici si instrumente PR .pdf

Cursul de Strategii de publicitate  isi propune sa completeze cunostintele studentilor in ceea ce priveste comunicarea publicitara. Acest curs ofera studentilor oportunitatea de a intelege si aprofunda strategiile aplicate in domeniul publicitatii si aduce exemple de bune practici. Activitatile si lecturile confera un cadru teoretic important pentru dezvoltarea practica, intelectuala si creativa a studentilor. Studentii vor invata sa creeze si sa analizeze critic strategia publicitara. Cursul include trecerea in revista a literaturii de specialitate si a cercetarilor in domeniul strategiei publicitare, analiza unor strategii publicitare renumite, discutii pe baza unor campanii locale si internationale semnificative si aplicarea practica a elementelor unei strategii publicitare.    


Syllabus_Strategii de publicitate ID.pdfSyllabus_Strategii de publicitate ID.pdf

Cursul de PR Online îşi propune familiarizarea studenților cu instrumentele de promovare în mediul virtual. Este un curs de implementare ce vă propune să puneți în practică elemente actualizate de promovare și comunicare comercială în spațiul online. Cursul contribuie la formarea studenților ca specialişti în publicitate online, branding online și PR online.

suport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdfsuport-curs-Publicitate-online-complet-Deac.pdf