Prin intermediul acestui curs urmărim să studiem limbajul în dimensiunea sa pragmatică, analizând mecanismele prin care se constituie într-un mijloc eficient de cristalizare și de promovare a opiniilor și a atitudinilor, astfel încâ acestea să dobândească adeziunea receptorilor. Dezbatem, din punct de vedere teoretic, noţiunea de discurs, cu toate implicaţiile acesteia. În acelaşi timp, finalitatea practică a dezbaterilor va consta în formarea abilităţilor de a analiza mecanismele de elaborare a discursului şi de a le utiliza în conceperea discursurilor de diverse tipuri. Studenții se vor familiariza cu diversele accepţiuni ale noţiunii discutate, vor conştientiza apropierile şi delimitările posibile în raport cu alte noţiuni din acelaşi domeniu. Vor fi atinse, de asemenea unele concepte din sfera pragmaticii, o disciplină recentă în ştiinţele limbajului, a cărei stăpânire este utilă unui specialist în relaţii publice. În sfârşit, vor fi delimitate şi discutate o serie de tipuri specifice de discurs și vom opera o posibilă delimitare a persuasiunii de manipulare. Cunoştinţele teoretice dobândite vor fi asociate cu activităţi de ordin practic.

TEHNICI DE PERSUASIUNE CURS.pdfTEHNICI DE PERSUASIUNE CURS.pdf

Titular de curs: Prof. univ. dr. Ioan Hosu


Scopul şi obiectivele 

• Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul teoriilor comunicării organizaţionale 

• Formarea unui limbaj de specialitate 

• Dezvoltarea gândirii critice şi analitice

Suport de curs.pdfSuport de curs.pdf

Definirea şi clasificarea media, istoria mijloacelor de comunicare în masă, teoriile privind utilizarea şi efectele media constituie temele centrale ale cursului de Comunicare mediatică. Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice este important să fie asimilate informaţii despre structura sistemului media şi despre dezvoltarea sa istorică. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă, care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media. Acesta este motivul pentru care cursul de faţă include un capitol despre consumul şi utilizarea media, un capitol despre stuctura sistemului media. Dezvoltarea media este rezultatul unui proces complex, nu putem vorbi despre media dincolo de alte variabile care definesc societatea. Media este un sistem care interacţionează cu sistemul politic, cu sistemul economic, chiar cu sistemul social şi educaţional. Dacă la mijlocul secolului trecut se credea că media este atotputernică în influenţarea comportamentelor utilizatorilor, în deceniile care au urmat, teoriile dezvoltate au infirmat această asumpţie, mergând până la ideea că mass media exercită doar influenţe limitate asupra utilizatorilor. Ultimele trei decenii au reprezentat o reîntoarcere la ideea că media influenţează într-o manieră diferenţiată publicul, care însă are un caracter activ.


comunicare mediatica.pdfcomunicare mediatica.pdf

Obiective: Analiza „planificării”, principalului parametru în baza căruia se desfăşoară munca de P.R.  

                        Prezentarea principalelor forme de evaluare.

                        Determinare modului de formulare a ţelurilor.

Noţiuni cheie: Planificare, credibilitate, senzitivitate, realism, profil al polarităţilor, chestionar, interviu, coordonare, control, motivare, ţeluri.


Bazele PR.pdfBazele PR.pdf

Scopul şi obiectivele acestui curs sunt:

 Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul teoriilor comunicării organizaţionale 

 Formarea unui limbaj de specialitate 

 Dezvoltarea gândirii critice şi analitice 


suport com.org.pdfsuport com.org.pdf

Definirea şi clasificarea media, istoria mijloacelor de comunicare în masă, teoriile privind utilizarea şi efectele media constituie temele centrale ale cursului de Comunicare mediatică.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice este important să fie asimilate informaţii despre structura sistemului media şi despre dezvoltarea sa istorică. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă, care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media. Acesta este motivul pentru care cursul de faţă include un capitol despre consumul şi utilizarea media, un capitol despre stuctura sistemului media. Dezvoltarea media este rezultatul unui proces complex, nu putem vorbi despre media dincolo de alte variabile care definesc societatea. Media este un sistem care interacţionează cu sistemul politic, cu sistemul economic, chiar cu sistemul social şi educaţional. Dacă la mijlocul secolului trecut se credea că media este atotputernică în influenţarea comportamentelor utilizatorilor, în deceniile care au urmat, teoriile dezvoltate au infirmat această asumpţie, mergând până la ideea că mass media exercită doar influenţe limitate asupra utilizatorilor. Ultimele trei decenii au reprezentat o reîntoarcere la ideea că media influenţează într-o manieră diferenţiată publicul, care însă are un caracter activ.   


comunicare mediatica.pdfcomunicare mediatica.pdf

Prin intermediul acestui curs urmărim să studiem limbajul în dimensiunea sa pragmatică, analizând mecanismele prin care se constituie într-un mijloc eficient de cristalizare și de promovare a opiniilor și a atitudinilor, astfel încâ acestea să dobândească adeziunea receptorilor. Dezbatem, din punct de vedere teoretic, noţiunea de discurs, cu toate implicaţiile acesteia. În acelaşi timp, finalitatea practică a dezbaterilor va consta în formarea abilităţilor de a analiza mecanismele de elaborare a discursului şi de a le utiliza în conceperea discursurilor de diverse tipuri. Studenții se vor familiariza cu diversele accepţiuni ale noţiunii discutate, vor conştientiza apropierile şi delimitările posibile în raport cu alte noţiuni din acelaşi domeniu. Vor fi atinse, de asemenea unele concepte din sfera pragmaticii, o disciplină recentă în ştiinţele limbajului, a cărei stăpânire este utilă unui specialist în relaţii publice. În sfârşit, vor fi delimitate şi discutate o serie de tipuri specifice de discurs și vom opera o posibilă delimitare a persuasiunii de manipulare. Cunoştinţele teoretice dobândite vor fi asociate cu activităţi de ordin practic.


TEHNICI DE PERSUASIUNE CURS.pdfTEHNICI DE PERSUASIUNE CURS.pdf

Obiective: Analiza „planificării”, principalului parametru în baza căruia se desfăşoară munca de P.R.  

                        Prezentarea principalelor forme de evaluare.

                        Determinare modului de formulare a ţelurilor.

           

Noţiuni cheie: Planificare, credibilitate, senzitivitate, realism, profil al polarităţilor, chestionar, interviu, coordonare, control, motivare, ţeluri.


Bazele PR.ID2016.pdfBazele PR.ID2016.pdf

Conform contractului de studii, practica profesională este obligatorie pentru fiecare student, atât pentru semestrul I cât şi pentru semestrul II din anul universitar 2016-2017.

 

Pentru a obţine creditele necesare fiecare student va susţine un stagiu de practică, echivalentul a 42 de ore pentru semestrul III (an II sem I), 56 de ore pentru semestrul IV ( an II sem II) si 42 de ore pentru semestrul V (an II sem I). Pentru anul II CRP practica profesională trebuie realizata in fiecare din cele doua semestre, in vreme ce pentru cei din anul III este necesara realizarea stagiului de practica profesionala doar pentru semestrul I.

 

Locul de desfăşurare a practicii profesionale poate fi reprezentat de orice instituţie/organizatie publică sau privată, profit sau non-profit din România. Activitatea desfăşurată de practicant trebuie să aibă legatura cu domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Locul de desfasurare a practicii este ales de fiecare student, catedra lasă la latitudinea studentului alegerea institutiei, organizatiei sau firmei.

Practica ID.pdfPractica ID.pdf