În cadrul acestiu curs masteranzii vor aprofunda cele mai importante noțiuni teoretice în ceea ce privește PR-ul Politic. Cursul prezinta notiunile fundamentale din domeniul PR-ului politic cum ar fi: campanii electorale locale și generale, model de desfășurare a campaniilor, planingul campaniilor, etc. Masteranzii vor fi familiarizati cu modul de desfășurare al unei campanii electorale, şi vor învăța toate demersurile unui astfel de proces.  Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere ale masteranzilor în domeniul PR-ului politic.


PR Politic - pdf.pdfPR Politic - pdf.pdf

Obiectivele cursului: 

Acest modul îşi propune să prezinte noţiunile de bază privind aspectele legate de domeniul marketing si comunicare

Obiectivele de bază sunt: 

• Evidentierea rolului si importanta comunicarii in domeniul marketingului

• Cunoaşterea conceptelor legate de marketing; 

• Prezentarea şi analizarea mediului de marketing şi al pieţei; 

• Prezentarea şi analizarea politicilor şi strategiilor legate de mixul de marketing si implicatiile comunicarii pentru politicile de marketing

• Prezentarea şi analizarea aspectelor legate de satisfacţia clienţilor, respectiv analizarea aspectelor legate de relatia comunicare satisfactia clientilor 

Competente dobândite: 

• Abilitatea de a înţelege si aplica cunoştinţele legate de diferitele aspecte legate de domeniul marketingului. 

• Capacitatea de a construi, analiza şi aplica diferite strategii de comunicareşi modele de analiză din domeniul marketingului

Cursul urmărește să evidențieze strategiile de PR, atât externe cât și interne, ale organizațiilor (în sensul cel mai larg al cuvântului).

Studenții vor fi familiarizați cu o serie de concepte indispensabile unui specialist în relații publice: monitorizare mass-media/concurență și audit intern, cunoașterea publicului-țintă, definirea obiectivelor și punerea în aplicare a strategiilor de PR. 

Fiecare student va alege un studiu de caz prin care va detalia strategiile folosite de diferite organizații în vederea soluționării problemelor de PR întâmpinate de-alungul timpului. 

ID IFR Informații curs studenti master PR II.pdfID IFR Informații curs studenti master PR II.pdf

Obiectivele precise ale cursului sunt următoarele:

-         Dobândirea şi înţelegerea unor cunoştinţe teoretice de bază privind comunicarea. Aceasta va fi abordată în implicaţiile ei filozofice, ca formă fundamentală de manifestare a funcţiei semiotice.

-         Cunoaşterea şi internalizarea unor teorii consacrate în domeniul filozofiei limbajului;

-         Perceperea limbajului în dubla sa dimensiune: cognitivă şi comunicativă;

-         Definirea persuasiunii şi precizarea condiţiilor care o circumscriu. Delimitarea ei de argumentare şi de demonstraţie;

-         Definirea manipulării şi delimitarea acesteia de noţiunile de mai sus;

-         Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice. 


Curs Master CPM.pdfCurs Master CPM.pdf

În cadrul acestiu curs masteranzii vor aprofunda cele mai importante noțiuni teoretice în ceea ce privește PR-ul Politic. Cursul prezinta notiunile fundamentale din domeniul PR-ului politic cum ar fi: campanii electorale locale și generale, model de desfășurare a campaniilor, planingul campaniilor, etc. Masteranzii vor fi familiarizati cu modul de desfășurare al unei campanii electorale, şi vor învăța toate demersurile unui astfel de proces.  Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere ale masteranzilor în domeniul PR-ului politic.


PR Politic.pdfPR Politic.pdf

Pentru a obţine creditele necesare fiecare student va susţine un stagiu de practică, echivalentul a 40 de ore pe semestru.

 

Locul de desfăşurare a practicii profesionale poate fi reprezentat de orice instituţie/organizatie publică sau privată, profit sau non-profit din România. Activitatea desfăşurată de practicant trebuie să aibă legatura cu domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Locul de desfasurare a practicii este ales de fiecare student, catedra lasă la latitudinea studentului alegerea institutiei, organizatiei sau firmei.


Practica master.pdfPractica master.pdf