Cursul de Relaţii Publice Sectoriale furnizează informaţii care permit o mai bună înţelegere a proceselor si mecanismelor de relații publice in medii private si inistituții publice.

Cursul de Relaţii Publice Sectoriale punctează aspecte de natură teoretică necesare specialiștilor în relalții publice, iar studiile de caz utilizate vin să ilustreze aspecte de natură practică.

PR sectorial.pdfPR sectorial.pdf

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în cercetarea și planificarea strategică din domeniul relațiilor publice

Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. 

În acest sens, sunt prezentate cadrele de aplicare a metodologiilor şi tehnicilor de cercetare și elaborare a planurilor strategice din spatial communicational. 

Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza cercetări și planuri de comunicare strategică pentru sistemele de comunicare și relații publice.


Managementul strategic al sistemelor de comunicare.pdfManagementul strategic al sistemelor de comunicare.pdf

Relaţia dintre Publicitate şi PR, definirea şi clasificarea media în raport cu publicitatea, teoriile privind utilizarea media în publicitate, sponsorizarea, product placementul, marketingul direct, promovarea vânzărilor, constituie temele centrale ale cursului de Instrumente BTL.


Instrumente BTL Master.pdfInstrumente BTL Master.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește domeniul psihologiei sociale. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante fenomene ale relaționării individ - individ sau individ – mediu cum ar fi: grupurile, imaginea de sine și percepția socială, puterea, influența, etc. Cursul își propune să prezinte și aspecte legate de fenomenul atribuirii, precum și fenomenul conducerii. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante tehnici de manipulare care au la bază  procesul de comunicare.


Psihologie sociala.pdfPsihologie sociala.pdf