Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului și seminarului de Psihologie socială și Psihologie generală, cuprinse în programa specializării Psihologie, la nivel de licenţă. Astfel, masteranzii care provin din rândul absolvenţilor acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte domeniul științific al Psihologiei sociale care cuprinde capitole precum: imaginea de sine, fenomenul atribuirii, grupuri și chiar unele aspecte legate de procesul comunicării etc., ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele sociale este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific .


Psihologie sociala.pdfPsihologie sociala.pdf