Pentru a obţine creditele necesare fiecare student va susţine un stagiu de practică, echivalentul a 40 de ore pe semestru.

 

Locul de desfăşurare a practicii profesionale poate fi reprezentat de orice instituţie/organizatie publică sau privată, profit sau non-profit din România. Activitatea desfăşurată de practicant trebuie să aibă legatura cu domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Locul de desfasurare a practicii este ales de fiecare student, catedra lasă la latitudinea studentului alegerea institutiei, organizatiei sau firmei

Practica master.pdfPractica master.pdf

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursului și seminarului de Psihologie socială și Psihologie generală, cuprinse în programa specializării Psihologie, la nivel de licenţă. Astfel, masteranzii care provin din rândul absolvenţilor acestei specializări dispun de cunoştinţe în ceea ce priveşte domeniul științific al Psihologiei sociale care cuprinde capitole precum: imaginea de sine, fenomenul atribuirii, grupuri și chiar unele aspecte legate de procesul comunicării etc., ceea ce va facilita însuşirea de noi cunoştinţe în domeniu. Cunoaşterea prealabilă a unor metode de cercetare din ştiinţele sociale este de asemenea utilă, deoarece metodele şi instrumentele de cercetare stau la baza analizei situaţionale şi ajută la culegerea de date, în cadrul oricărui demers științific .


Psihologie sociala.pdfPsihologie sociala.pdf