Titular de curs: Prof. univ. dr. Ioan Hosu

Prin intermediul acestui curs urmărim să dezbatem, din punct de vedere teoretic, noţiunea de discurs, cu toate implicaţiile acesteia. În acelaşi timp, finalitatea practică a dezbaterilor va consta în formarea abilităţilor de a analiza mecanismele de elaborare a discursului şi de a le utiliza în conceperea discursurilor de diverse tipuri. Masteranzii se vor familiariza cu diversele accepţiuni ale noţiunii discutate, vor conştientiza apropierile şi delimitările posibile în raport cu alte noţiuni din acelaşi domeniu. Vor fi atinse, de asemenea unele concepte din sfera pragmaticii, o disciplină recentă în ştiinţele limbajului, a cărei stăpânire este utilă unui specialist în relaţii publice. În sfârşit, vor fi delimitate şi discutate o serie de tipuri specifice de discurs. Nu urmărim să ne suprapunem cu materia altor cursuri, ci să discutăm aceste tipuri de discurs din perspectiva care ne interesează. Cunoştinţele teoretice dobândite vor fi asociate cu activităţi de ordin practic.


Master_PR_an_I (1).pdfMaster_PR_an_I (1).pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic.

Relatii Publice Instrumente si tehnici - pdf.pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici - pdf.pdf

Obiectivele cursului:

 

  1. Formarea unei viziuni de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării.
  2. Prezentarea principalelor modele ale comunicării.
  3. Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, modele.
  4. Crearea unui limbaj de profil.
  5. Analiza principalelor paradigme ale procesului de comunicare.
  6. Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.
  7. Însuşirea principalelor teorii ale comunicării, care să poată permite aplicarea lor în vederea interpretării unor studii empirice.

 

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.


Forme si teorii ale comunicarii 2017-2018.pdfForme si teorii ale comunicarii 2017-2018.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Relatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.


Forme si teorii ale comunicarii (1).pdfForme si teorii ale comunicarii (1).pdf

Dat fiind faptul că acest program de Master este deschis, practic, absolvenţilor de la orice facultate, nu putem vorbi de condiţionări rigide pentru parcurgerea lui. Trebuie spus totuşi că asimilarea acestei materii este facilitată de informaţiile teoretice care sunt cuprinse în cursurile Comunicare verbală şi nonverbală şi Semiotică, de la specializarea

 

Comunicare şi Relaţii Publice, nivel Licenţă.

 

În altă ordine de idei, caracterul interdisciplinar al cursului face ca unele cunoştinţe prelabile din domeniul ştiinţelor socio-umane să poată fi puse în conexiune cu cele dobândite la acest curs şi să deschidă dezbateri fertile în cadrul întâlnirilor programate.


Master_PR_an_I (1) (1).pdfMaster_PR_an_I (1) (1).pdf