Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Relatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare.


Forme si teorii ale comunicarii (1).pdfForme si teorii ale comunicarii (1).pdf

Dat fiind faptul că acest program de Master este deschis, practic, absolvenţilor de la orice facultate, nu putem vorbi de condiţionări rigide pentru parcurgerea lui. Trebuie spus totuşi că asimilarea acestei materii este facilitată de informaţiile teoretice care sunt cuprinse în cursurile Comunicare verbală şi nonverbală şi Semiotică, de la specializarea

 

Comunicare şi Relaţii Publice, nivel Licenţă.

 

În altă ordine de idei, caracterul interdisciplinar al cursului face ca unele cunoştinţe prelabile din domeniul ştiinţelor socio-umane să poată fi puse în conexiune cu cele dobândite la acest curs şi să deschidă dezbateri fertile în cadrul întâlnirilor programate.


Master_PR_an_I (1) (1).pdfMaster_PR_an_I (1) (1).pdf