Prin intermediul acestui curs urmărim să oferim o perspectivă cât mai cuprinzătoare şi mai profundă asupra fenomenului comunicării şi mai ales asupra dimensiunii pragmatice a comunicării. Este vorba de acea dimensiune prin care limbajul funcţionează ca instrument de stabilire şi gestionare a relaţiilor dintre indivizi. Discutăm întâi de comunicare în accepţiunea autentică a termenului, şi de persuasiune, ca formă legitimă  de influenţare a celuilalt. În sfârşit abordăm fenomenul manipulării ca unul ce ţine de patologia comunicării.

Studenţii se vor familiariza şi vor opera cu termenii specifici domeniului abordat. Vor asimila teoriile expuse şi le vor utiliza în exerciţii practice. Finalitatea cursului nu este doar aceea de a expune unele teorii, ci şi de a mobiliza şi de a dezvolta competenţele comunicative ale masteranzilor.


Curs Master CPM-Master Publicitate.pdfCurs Master CPM-Master Publicitate.pdf