Titular curs: Prof. Univ. Dr. Ioan Hosu

Cursul îşi propune dobândirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în domeniul metodelor şi tehnicilor de cercetare. Cunoştinţele şi deprinderile formate în cadrul acestei discipline reprezintă scheletul pentru orice demers de planificare, analiză şi evaluare din spaţiul comunicării. In acest sens sunt prezentate cadrele de aplicare a metodelor şi tehnicilor de cercetare comune spaţiului socio-uman, fiind important, în acest caz, adaptarea acestor metode la specificul dat de fenomenele comunicării. Dintre temele dezvoltate în cadrul prezentului curs menţionăm ancheta sociologică, interviul, observaţia, studiul de caz, tehnicile sociometrice, analiza de document. Cursul îşi propune dezvoltarea gândirii critice şi analitice, capacitatea de a realiza studii, cercetări pe teme specifice ştiinţelor comunicării.

Metode de cercetare in stiintele sociale - curs master

Profesor titular: Ioan Hosu (hosu@fspac.ro)

Detaliile despre evaluare le veti discuta la curs cu Dl.Hosu. Metode de cercetare in publicitate si relatii publice.pdfMetode de cercetare in publicitate si relatii publice.pdf

Definirea si clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si
creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului. Pentru a fi un bun
specialist în domeniu este important să fie asimilate informaţii despre publicitate.
Pentru a putea crea campanii de succes este important să stim care sunt preferinţele
media ale publicului nostru ţintă si care sunt caracteristicile comportamentului său de
consum media.

Publicitate.pdfPublicitate.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice în ceea ce privește procesul de comunicare. De asemenea, vor fi analizate cele mai importante forme ale comunicării, precum și cele mai des folosite modele ale acestui proces. Cursul își propune să prezinte și paradigmele socio-psihologice în baza cărora trebuie înțeleasă comunicarea. Nu în ultimul rând, masteranzii vor aprofunda principalele caracteristici ale celor mai importante teorii referitoare la procesul de comunicare

Teorii ale comunicarii.pdfTeorii ale comunicarii.pdf

Pe parcursul acestui curs masteranzii se vor familiariza cu înțelegerea unor noțiuni teoretice de PR. De asemenea, vor analiza modele de organizare a muncii e PR atât în ceea ce privește agenția de PR, cât și biroul sau departamentul intra-sistemic. Vor fi analizate de asemenea, principalele tipuri de campanii de PR comercial/servicii, precum și cele de PR politic. Masteranzii vor învăța să facă un plan al unei campanii de PR, îmbinând elementele de ordin teoretic cu cele de ordin practic. 


Relatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdfRelatii Publice Instrumente si tehnici (1).pdf