Cursul de ”Ideologii politice” urmărește să familiarizeze studenții cu teme referitoare la modurile de manifestare a ideilor politice - atât în trecut, cât și în prezent.

Cursul va permite studenților să înțeleagă valorile care stau la baza programelor care ghidează campaniile politice și rolul pe care îl au ideologiile în conturarea retoricii și a comunicării politice.  Definirea şi clasificarea publicitătii, teoriile privind pozitionarea, planificarea si creativitatea în publicitate, constituie temele centrale ale cursului de Comunicare publicitară.

Pentru a fi un bun specialist în domeniul ştiinţelor comunicării şi în relaţiile publice, este important să fie asimilate informaţii despre publicitate. Pentru a putea crea campanii de succes este important să ştim care sunt preferinţele media ale publicului nostru ţintă şi care sunt caracteristicile comportamentului său de consum media.


Comunicare publicitara.pdfComunicare publicitara.pdf

Cursul este destinat studenţilor din anul I ai Secţiei de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Dat fiind faptul că profesia pentru care se pregătesc aceşti studenţi este, generic vorbind, aceea de comunicator, utilitatea unui curs de Comunicare verbală şi nonverbală este evidentă. Pentru o astfel de profesie, conştientizarea importanţei noţiunii de comunicare în societatea actuală, cunoaşterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu foarte complex, stapânirea deplină a resurselor limbajului verbal şi ale limbajelor nonverbale sunt, în mod categoric, indispensabile. Or, tocmai acestea sunt obiectivele majore ale cursului pe care îl propunem.

Urmărim, în primul rând, să subliniem complexitatea unei noţiuni aparent simple, cum este aceea de comunicare şi, deopotrivă, aşa cum spuneam, importanţa acesteia în lumea actuală. Vom trece în revistă definiţii posibile ale comunicării, în căutarea celei mai adecvate, după care propunem o posibilă tipologie a formelor de comunicare. Urmează, apoi, o dezbatere asupra comunicării nonverbale, plecând de la contribuţiile a două discipline mai noi din domeniul ştiinţelor comunicării: kinezica şi proxemica. Evident, partea cea mai amplă a cursului este dedicată comunicării verbale, cât timp plecăm de la premisa că limbajul verbal constituie tiparul fundamental al tuturor celorlalte tipuri de limbaje posibile, că, altfel spus, orice formă de comunicare umană este justificată doar prin raportare la comunicarea verbală.

Suport de curs-CVNV.pdfSuport de curs-CVNV.pdf