Acest curs reprezinta un instument util, la îndemâna acelora care vor avea obligaţia sau dorinţa de a proiecta şi de elabora lucrări cu caracter ştiinţific. Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări este unul complex, care mobilizează (trebuie să mobilizeze) toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât produsul final să răspundă celor mai exigente standarde. Vom urmări, prin urmare, două obiective majore: în primul rând, căutăm să avertizăm asupra amintitei complexităţi şi asupra efortului intelectual care trebuie depus pentru elaborarea oricărui tip de text, întrucât acesta reflectă fidel personalitatea şi competenţele autorului; în al doilea rând, vom prezenta caracteristicile şi structura unei lucrări ştiinţifice, precum şi principiile care trebuie să ordoneze edificarea acesteia

Suport Elaborarea lucrarilor.pdfSuport Elaborarea lucrarilor.pdf

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP și Publicitate propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobîndite pentru situații concrete din viața personală și profesională, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice în domeniu. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională.

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP și Publicitate au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al practicilor etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice.


Cursul de Introducere în comunicare şi relaţii publice reprezintă primul contact cu noţiunile de bază din ştiinţele comunicării şi ale relaţiilor publice. Acestă disciplină îşi propune să creeze o bază, un punct de pornire de la care să poată începe aprofundarea studiului pe mai multe direcţii în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice.


Introducere in CRP.pdfIntroducere in CRP.pdf

Cursul este destinat studenţilor din anul I ai Secţiei de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Dat fiind faptul că profesia pentru care se pregătesc aceşti studenţi este, generic vorbind, aceea de comunicator, utilitatea unui curs de Comunicare verbală şi nonverbală este evidentă. Pentru o astfel de profesie, conştientizarea importanţei noţiunii de comunicare în societatea actuală, cunoaşterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu foarte complex, stapânirea deplină a resurselor limbajului verbal şi ale limbajelor nonverbale sunt, în mod categoric, indispensabile. Or, tocmai acestea sunt obiectivele majore ale cursului pe care îl propunem.


Com. vb. si nonvb.  suport de curs.pdfCom. vb. si nonvb. suport de curs.pdf
Meode de cercetare in stiintele sociale este unul dintre cursurile de baza necesare fundamentarii si intelegerii modului in care putem studia realitatea sociala. 

Cursul presupune o trecere in revista a principalelor metode si tehnici folosite in cercetare, repectiv, discutii despre ancheta sociologica si sondajul de opinie, metoda observatiei, a interviului individual si de grup, a analizei de continut si a experimentului etc. 

Cursul este tinut de catre Prof.Univ. Dr. Ioan Hosu, iar pentru interactiunea online discutati cu Asist. Cerc. Lorina Culic (culic@fspac.ro)


Suportdecurs - Metode de cercetare.pdfSuportdecurs - Metode de cercetare.pdf

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice în domeniu. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională. 

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice. 

IDD 2016 syllabus etica si legislatie sandu frunza-2.pdfIDD 2016 syllabus etica si legislatie sandu frunza-2.pdf

Acest curs este menit a-i familiariza pe studenți cu modul corect de lucru cu sistemul de operare Windows, cu programele din pachetul Microsoft Office - cu accent pe Microsoft Word - și cu utilizarea corectă a internetului.

Aceste cunoștințe sunt baza de la care se poate pleca pentru învățarea utilizării altor programe specializate, precum cele de prelucrare de imagine sau video sau programe de tehnoredactare.

Am conceput acest curs ca pe un instument util, la îndemâna acelora care vor avea obligaţia sau dorinţa de a proiecta şi de elabora lucrări cu caracter ştiinţific. Procesul de elaborare a unei astfel de lucrări este unul complex, care mobilizează (trebuie să mobilizeze) toate resursele intelectuale ale autorului, în aşa fel încât produsul final să răspundă celor mai exigente standarde. Vom urmări, prin urmare, două obiective majore: în primul rând, căutăm să avertizăm asupra amintitei complexităţi şi asupra efortului intelectual care trebuie depus pentru elaborarea oricărui tip de text, întrucât acesta reflectă fidel personalitatea şi competenţele autorului; în al doilea rând, vom prezenta caracteristicile şi structura unei lucrări ştiinţifice, precum şi principiile care trebuie să ordoneze edificarea acesteia.


suport Elaborarea lucrarilor.pdfsuport Elaborarea lucrarilor.pdf

Obiective generale.

1.       Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, subsisteme, modele.

2.       Crearea unui limbaj de profil.

3.       Formarea unui ansamblu care să cuprindă atât procesul comunicării cât şi pe cel al relaţiilor publice.

4.       Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.

5.       Implementarea la nivelul mentalului colectiv al unui concept de comuni-care şi PR de sine stătător.


ICRP.ID.pdfICRP.ID.pdf