Cursul urmărește familiarizarea studenţilor cu ceea ce înseamnă jurnalismul online plecând de la text şi ajungând la platforme multimedia complexe, precum şi cu tehnicile de realizare a acestora atât din punct de vedere al structurării mesajului cât şi al realizării efective a produsului mediatic. Acest obiectiv se va realiza prin implicarea studenţilor în activităţi practice, ce fuzionează jurnalismul online cu structurarea şi dezvoltarea aplicaţiilor specifice webului.

Acest curs are menirea de a-i familiariza pe studenți cu modul corect de lucru cu calculatorul și internetul. În cadrul acestui curs vor fi prezentate și aprofundate noțiuni de bază legate de lucrul cu dosare și documente, utilizarea programelor de tip office și utilizarea corectă a internetului. De asemenea, se va încuraja explorarea de către studenți, pe cont propriu, a diferitelor programe de calculator, ca și a variatelor servicii oferite pe infrastructura internetului.