Acest curs are menirea de a-i familiariza pe studenți cu modul corect de lucru cu calculatorul și internetul. În cadrul acestui curs vor fi prezentate și aprofundate noțiuni de bază legate de lucrul cu dosare și documente, utilizarea programelor de tip office și utilizarea corectă a internetului. De asemenea, se va încuraja explorarea de către studenți, pe cont propriu, a diferitelor programe de calculator, ca și a variatelor servicii oferite pe infrastructura internetului.