Cursul Cetățenie și drepturile omului prezintă originile intelectuale si manifestările sociale ale mișcării pentru drepturile omului în relație cu dezvoltarea cetățeniei moderne și efectele subsecvente în dreptul și politica contemporană. Temele majore pe care le adresează cursul sunt: universalism și relativism cultural în apărarea drepturilor omului; mari și sistematice violări ale drepturilor omului; drepturi sociale și economice; drepturi colective; dezvoltarea cetățeniei; instrumente și organizații în protecția drepturilor omului; globalizarea și drepturile omului; terorismul și drepturile omului.

Obiectivele cursului:        

- cunoașterea principalelor linii de dezvoltarea istorică și a problemelor cheie din sfera  cetățeniei și drepturilor omului.

- aprofundarea cunoștințelor privitoare la contextul istoric în care s-au dezvoltat mișcarea pentru drepturile omului ca și a cauzelor care au determinat nerespectarea lor; aprofundarea cunoștințelor în ceea ce privește dezvoltarea cetățeniei și a relației cetățean -stat.

 - analiza relației dintre conceptul de cetățenie și drepturile omului.