Acest curs introductiv în domeniul politicilor comparate îsi propune să îi familiarizeze pe studenţi cu principalele concepte, teorii si modele de analiză în domeniu si să ofere ilustrări ale modului de utilizare a acestora. Accentul cade asupra strategiilor de lucru si analiză în domeniu si a principalelor tipuri de analiză: studiul de caz, analiza comparativă a unui număr redus de cazuri si analiza comparativă a unui număr mare de cazuri.

Concepte de baza: metoda comparatiei, studiu de caz, sistem politic, sistem institutional, institutionalism, democratie, poliarhie, autoritarism, totalitarism, sistem electoral, formula electorala, sisteme electorale majoritare, sisteme electorale proporţionale, sisteme electorale mixte si semi-proporţionale, cultura politica, cultura politica participativa, cultura politica dependenta, cultura politica parohiala, cultura civica, partid politic, sistem de partide, tranzitie, politica (publica), natiune, nationalism, multietnicitate.


Suport curs politica comparata.pdfSuport curs politica comparata.pdf

Metodologia este procesul prin care sint realizate inferente despre lumea reala. Cursul din acest an isi

propune sa continue prezentarea de cunostiinte privind colectarea si analiza datelor, in completarea

cursurilor de Metode de cercetare in stiintele sociale (anul I) si Metode cantitative de cercetare in

stiintele sociale. Accentul acestui curs va cadea asupra tehnicilor si abordarilor calitative de culegere,

analiza si interpretare a datelor sociale. Cursul si seminarul de Metode calitative de cercetare in stiintele

sociale cursul va fi axat pe realizarea unor cercetari, avand deci un caracter aplicat pronuntat.


Interviul narativ.pdfInterviul narativ.pdfmetode calitative.pdfmetode calitative.pdf
Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele, conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice. Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică – prăbușirea blocului sovietic – și socială – creșterea standardului de viață – depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public, asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și cum arată procesul decizional în sectorul public? Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea administrației publice. Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului acces la informații de interes public. Obiectivele acestui curs sunt:  Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice  Dezvoltarea gândirii critice și analitice  Dezvoltarea capacităţii de sinteză  Dezvoltarea capacității de asumare a riscului  Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare  Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific  Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă  Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță