Acest curs îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni, concepte, teorii ce stau la baza vastului domeniu de practică şi de analiză a managementului conflictelor şi tehnicilor de negociere.  Primul modul se focalizează pe conflicte, definirea lor , principalele lor caracteristici: părţi implicate/actori, domeniu/domenii, surse, dinamică, mecanisme de control etc. , tipologia lor după mai multe criterii, modele conceptuale structurale şi procesuale, stiluri personale/individuale de abordare a situaţiilor conflictuale, strategii, metode  şi tactici  şi medierea conflictelor . Al doilea modul are un caracter mai pragmatic, focalizându-se pe procesul de negociere cu principalele lui tipuri, etape, faze, tehnici şi tactici corespunzătoare care să-i permităcursantului să-şi dezvolte competenţe de concepere a unui plan şi dosar de negociere cu toate elementele componente ale acestuia.  Ultima unitate a celui de-al doilea modul şi a întregului curs propune o succintă abordare a aspectelor culturale ale conflictelor şi negocierilor, pornindu-se de la ideea că tendinţele de globalizare a activităţilor profesionale vor face relevante aceste ultime aspecte propuse studierii.


Suport de curs MCTN 2017-2018 ID Cj.pdfSuport de curs MCTN 2017-2018 ID Cj.pdf

  • explicarea utilitatii evaluării de programe în administraţia publică
  • utilizarea unei gândiri riguroase, ştiinţifice
  • prezentarea principalelor metode de evaluare
  • prezentarea etapelor evaluării programelor
  • punerea în practică a cunoştinţelor deprinse, necesare unui evaluator prin intermediul unei aplicaţii practice.

Evaluare_Proiect_final.pdfEvaluare_Proiect_final.pdfEVALUAREA PROGRAMELOR ŞI PERFORMANŢELOR.pdfEVALUAREA PROGRAMELOR ŞI PERFORMANŢELOR.pdf

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.


Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-          familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-          recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-          evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-          cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,


Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-          familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-          recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-          evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-          cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,


Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-          familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-          recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-          evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-          cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,OBIECTIV GENERAL

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.


Evaluarea programelor, proiectelor si a diferitelor tipuri de interventii.

Evaluarea programelor in AP-2015-2016.pdfEvaluarea programelor in AP-2015-2016.pdf

Obiectivele urmărite în cadrul cursului:

-familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului de proiecte,

-recunoaşterea elementelor specifice ciclului de proiect,

-evidenţierea elementelor specifice de management de proiect în cadrul organizaţiilor publice şi private.

-cunoaşterea principalelor tehnici de planificare utilizate în domeniul proiectelor,

-evidenţierea principalelor surse de finanţare pentru diverse proiecte propuse spre finanţare de diverse organizaţii.

Obiectivul general

Pregatirea studentilor pentru accesul pe piata muncii prin participarea acestora la stagii de practică în instituții publice, organizatii neguvernamentale și private din domeniul consultanței în management, resurselor umane etc.

Prin cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” se urmărește inițierea studenților în înțelegerea ordinii juridice a Uniunii Europene. Prin materialele propuse și prin activitățile de la curs și seminar urmărim să facilităm înțelegerea Uniunii Europene în complexitatea sa actuală (juridică, politică, economică, socială), în contextul ultimelor modificări constituționale și relevanța acestor discuții din perspectiva României și a cetățeanului român / european.

Obiectivele principale ale cursului vizează, din perspectiva studentului, înțelegerea proceselor decizionale ale Uniunii Europene și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces; capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență ale U.E. sau prin analiza unor studii de caz; capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al României, ca stat membru al U.E.; abilitatea de a înțelege, argumenta, discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al integrării (juridic, politic, economic, social).