Studentii au obligatia de a realiza un stagiu de practica profesionala in cadrul unei autoritati sau institutii publice. La sfarsitul acestei activitati vor elabora un raport de practica in vederea evaluarii si promovarii acestei discipline.

Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente de către fiecare student, sub îndrumarea cadrului didactic.

Mod de desfăşurare:

Fiecare student trebuie să identifice o problemă publică (a societății) şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să descrie și să explice modul în care se prezintă aceasta. 

Prima parte a lucrarii se va încărca pe Moodle conform programării și se va acorda feed-back tot acolo. 

Nota finală va fi acordată după susținerea lucrării.  


Cursul de teorii organizaționale este un curs introductiv destinat studenților de la nivel licență, care îşi propune familiarizarea acestora cu organizația ca și concept teoretic precum și modul în care organizațiile funcționează în realitate. În acest sens, în cadrul cursului vor fi parcurse principalele teorii privind studiul organizaţiilor, pornind de la studiile clasice și ajungând la abordările moderne. De asemenea, cursul cuprinde o serie de elemente specifice domeniul comportamentului organizațional precum leadership și cultură organizațională. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute conceptele de schimbare și dezvoltare organizațională.

La finalul acestui curs studenţii trebuie:

§  Să înţeleagă condiţiile specifice ale sectorului public şi impactul pe care aceste condiţii îl au asupra funcţionării organizaţiilor

§  Să identifice şi să analizeze diverse elemente organizaţionale din perspectiva teoriilor studiate

§  Să înțeleagă modul în care au  evoluat abordările teoretice privind organizațiile precum și relațiile dintre acestea

§  Să înţeleagă importanţa unor concepte precum: organizație, structură formală, relaţii formale-informale, motivaţie, leadership, cultură organizaţională, performanţă organizaţională, rezistenţă la schimbare, sistem, dezvoltare organizațională

§  Să aibă un discurs critic argumentat cu privire la subiectele parcurse

§  Să aibă abilități de analiză și sinteză

§  Să aibă abilitățile necesare pentru a realiza o lucrare scrisă respectând condițiile specifice scrierilor academice

§  Să aibă abilități de a lucra într-o echipă


Obiectivele generale ale disciplinei:

-  Inţelegerea fenomenului de urbanizare accelerată în contextul realităţii actuale;

Dezvoltarea capacităţii de a evalua situaţia economică, socială şi politică la nivel local, astfel încât măsurile urbanistice adoptate să fie cât mai eficiente;

Lărgirea orizontului de înţelegere a unor fenomene care apar în societate şi evaluarea influenţei acestora asupra calităţii vieţii cetăţenilor.