prezentarea activitatii administratiei publice cu privire la starea civila

prezentarea activitatii administratiei publice cu privire la starea civila

Descrierea cursului

Se urmăreşte iniţierea studenţilor în înţelegerea unor aspecte teoretice şi practice ale teoriei finanţelor şi bugetelor publice. Obiectivul principal al cursului este reprezentat de dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe detaliate despre teoria şi politica bugetară, metodele de elaborare a bugetului, impozit ca principal venit al statului.

Finante publice_ID_2013-2014protejat.pdfFinante publice_ID_2013-2014protejat.pdf

Cursul de drept administrativ presupune parcurgerea urmatoarelor capitole, si anume: administratia publica locala, teoria actului administrativ, contractele administrative, functia si functionarul public, contenciosul administrativ. In cadrul primei problematici studiate va fi prezentat modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor locale autonome şi a relaţiilor ce se stabilesc între ele, a principiilor de organizare administrativă locală, fiind de asemenea discutate atributiile autoritatilor si procedurile de adoptare a actelor administrative de către aceste autorităţi. Ulterior, în cadrul cursului va fi prezentată analiza formelor juridice de activitate a autorităţilor administrative, astfel fiind detaliată teoria actului administrativ ca principală forma de activitate a autoritatilor administratiei publice (prezentate in capitolul anterior). În completarea aspectelor referitoare la activitatea autorităţilor administraţiei publice, cursul abordează problematica  contractelor administrative  pe care autoritatile publice le pot incheia, în contextul modalitatilor de administrare a bunurilor care constituie proprietate publica si privata a autoritatilor publice. În continuare, cursul dezbate problematica functiei publice si statutul functionarilor publici, ca resurse umane prin intermediul carora autoritatile publice isi realizeaza prerogativele. Ultimul capitol prezinta problematica contenciosului administrative sau a rezolvarii litigiilor care pot aparea intre administratie si administrati, ca modalitate de aparare la indemana cetatenilor.