Obiectivele disciplinei
- Familiarizarea cu conceptele şi noţiunile economice din perpectivă teoretică şi practică 
- Stăpânirea conceptelor teoretice studiate si utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice;
- Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză;
- Formarea unui limbaj economic de baza necesar in administratia publica

Economie politica 2014-2015.pdfEconomie politica 2014-2015.pdf

Cursul de limba engleza se axeaza pe fixarea vocabularului specific domeniului Administratie publica, pe recunoasterea si utilizarea corecta a conceptelor si expresiilor utilizate in limba engleza in situatii de comunicare in acest context. De asemenea, cursul urmareste o parcurgere generala e elementelor gramaticale ale limbii engleza, in vederea imbunatatirii abilitatii de scriere si vorbire in limba tinta. Dezvoltarea celor patru competente cheie in invatarea unei limbi straine-vorbire, scriere, citire, intelegere-reprezinta o prioritate, iar cursurile vor fi organizate astfel incat sa acopere toate aceste aspecte.

Curs 1 -materiale suplimentare.pdfCurs 1 -materiale suplimentare.pdfGRAMMAR OUTLINES.pdfGRAMMAR OUTLINES.pdf

Cursul de limba engleza se axeaza pe fixarea vocabularului specific domeniului Administratie publica, pe recunoasterea si utilizarea corecta a conceptelor si expresiilor utilizate in limba engleza in situatii de comunicare in acest context. De asemenea, cursul urmareste o parcurgere generala e elementelor gramaticale ale limbii engleza, in vederea imbunatatirii abilitatii de scriere si vorbire in limba tinta. Dezvoltarea celor patru competente cheie in invatarea unei limbi straine-vorbire, scriere, citire, intelegere-reprezinta o prioritate, iar cursurile vor fi organizate astfel incat sa acopere toate aceste aspecte.

Obiectivele disciplinei:

 Explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică;
Încurajarea gândirii riguroase, stiinţifice;

Prezentarea etapelor unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; prezentarea elementelor de proiectare a
cercetării;
Introducerea şi detalierea principalelor metode şi tehnici de cercetare și analiză a datelor utilizate în
ştiintele sociale.
Exemplificarea utilizării fiecărei metode şi tehnici discutate;
Învăţarea modalităţilor de prelucrarea de bază a datelor cu ajutorul programului SPSS.

Scopurile generale ale cursului:
Cursul isi propune insusirea unor concepte teoretice de baza referitoare la evolutia institutiilor  politice si rolul acestora în cadrul statului de drept. De asemenea, cursul urmareste formarea  abilitatilor de analiza critica a fenomenelor politice, prin insusirea unor concepte teoretice de baza  referitoare la institutiile politice si interactiunile constitutionale dintre acestea.

Studiul diferitelor abordari teoretice exprimate in literatura de specialitate urmareste, pe langa familiarizarea la nivel conceptual, si verificarea fezabilitatii diverselor teorii analizate prin raportarea lor la cazuri practice.

Obiectivele cursului:
 Familiarizarea studentilor cu terminologia si conceptele de baza specifice din sfera institutiilor politice;
 Analiza si dezbaterea critica a evolutiei institutiilor politice din cadrul sistemului politic românesc
 Dezvoltarea abilitatilor de operationalizare cu aparatul metodologic specific in analiza institutiilor politice din Romania.