Obiectiv general

Obiectivul general al cursului este de a-i familiariza pe studenți cu diferite moduri în care relația centru-periferie poate fi structurată în cadrul unui sistem administrativ, insistând asupra factorilor care determină această alegere: tradiția administrativă dintr-o tară, factori externi precum integrarea în Uniunea Europeană, procesul mai larg de reformă. În prima parte a cursului care se axează pe descentralizare sunt prezentate aspecte fundamentale care țin de organizarea și funcționarea administrației publice locale precum și relația acesteia cu administrația centrală. În cea de a doua parte a cursului, accentul este pus pe dezvoltarea nivelului regional (descentralizat sau nu) și pe politica regională/de coeziune a Uniunii Europene.

Obiective specifice ale cursului:

- discutarea fenomenului de rescalare a statului pe plan internațional; tendințe

- analizarea tendințelor în ceea ce privește politica de coeziune a UE pe termen mediu și lung

- descrierea și analizarea procesului de restructurare administrativă (cu accent pe nivelul regional) în România

- prezentarea evoluției politicii de dezvoltare regională (de coeziune) la nivel european

-


Cursul de Dezvoltare organizaţională reprezintă o îmbinare a abordării manageriale şi a celei reprezentate de sociologia organizaţională. Informaţiile prezentate în cadrul acestui curs focalizează pe analiza organizaţională, identificarea punctelor slabe şi/sau tari ale organizaţiei, prin metodologia şi tehnicile specifice diagnozei organizaţionale . Pe această bază sunt prezentate apoi teoriile şi modelele de schimbare organizaţională care au drept scop întarirea aspectelor pozitive şi modificarea/îmbunătaţirea aspectelor negative identificate prin diagnoză (totul în contextul omniprezentei rezistenţe la schimbare). Avansând la nivel strategic, instrumentele şi modelele de implementare a schimbării sunt coordonate într-un plan de dezvoltare organizaţională. Scopul final este pregatirea studenţilor pentru a executa fazele de analiză organizaţională, implementarea schimbării organizaţionale ca şi mijloc de îmbunătăţire a funcţionării organizaţie şi aranjarea acestora în contextul unui plan pe termen lung de evoluţie a organizaţiei - dezvoltarea organizaţională.

Managementul Resurselor Umane

Prezentul curs este menit sa familiarizeze studentii cu etica cercetarii si metodole si tehnicile de cercetar in stiintele sociale. Studentii vor fi familiarizati cu notiuni de baza precum formularea ipotezelor de cerecatrea, conceptualizarea, operationalizarea, variabilele si asocierea.

La sfarsitul cursului studentii vor fi capabili sa creeze un design al cercetarii stiintifice si conduca o cercetare stiintifica.

MTCS_2013-2014.pdfMTCS_2013-2014.pdf