Zi licență anul III

Obiectivele cursului

-  Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului public precum: planificare strategică, proces decizional, management public şi management privat, performanţă, eficienţă, eficacitate, responsivitate

- Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice

- Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu

- Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice

- Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere

- Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă

- Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice (Proiecte finale)

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul politicilor publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, formularea și analizarea posibilelor alternative de rezolvare a unei probleme, formularea unei recomandări pentru luarea deciziei, crearea unui plan de implementare și a unor instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor unei politici publice.

Cursul de Politici Publice urmăreşte să deprindă studenţii cu elaborarea unei analize de problemă de politică publică şi propunerea în final a unei politici publice pentru rezolvarea acesteia. Pentru atingerea acestui obiectiv, de-a lungul semestrului, folosind conceptele teoretice predate la curs şi colectând datele necesare, studenţii vor fi puşi în situaţia de a alege şi de a analiza o problemă de politică publică reală şi de a parcurge un set specific de etape pentru elaborarea unei politici publice.

Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente pe teme de administraţie publică de către fiecare student, sub îndrumarea cadrelor didactice

Mod de desfăşurare:

Fiecare student trebuie să identifice o problemă legată de administraţia publică şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să o explice. Lucrarea poate fi și lucrarea de licentă.

Lucrările se elaborează pe tot parcursul semestrului şi trebuie să respecte un anumit grafic. După predarea fiecărei părţi din lucrare studenţii vor primi un feed-back pentru a corecta ceea ce nu este bine în lucrare.


Săptămâna 3 din semestru  Tema 1 (Alegerea temei): Prezentarea problemei alese, motivaţia alegerii, elemente de metodologie propuse (ce metodă se va folosi, cum vor fi selectate cazurile - de unde culegem informaţia)

S7: Tema 2 Prezentarea părţii teoretice

S9: Tema 3 Metodologia (toate elementele de metodologie, de la ipoteze la instrumentul de cercetare şi selectarea cazurilor)

S12: Tema 4 Analiza datelor

S13: Predarea lucrării

Susţinerea lucrărilor de cercetare se va face în ultima saptamana de sesiune sau prima săptămână de sesiune (va fi anuntata data pe parcurs).

Nerespectarea termenelor se sancţionează cu scăderea unui punct din nota finală. Lucrările în forma finală care nu au fost predate la timp nu se iau în considerare.

Posibile bonusuri:

  1. Participare la o cercetare (dacă va fi cazul - va fi anunţată în timp util) 1p
  2. Observaţie: Bonusurile sunt luate în considerare doar dacă lucrarea de cercetare este apreciată cu minim nota 5.

Prin cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” se urmărește inițierea studenților în înțelegerea ordinii juridice a Uniunii Europene, în complexitatea sa actuală (politică, economică, socială), în contextul ultimelor modificări constituționale, și relevanța acestor discuții din perspectiva României și a cetățeanului român / european.

Obiectivele principale ale cursului vizează, din perspectiva studentului, înțelegerea proceselor decizionale ale Uniunii Europene și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces; capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență ale U.E. sau prin analiza unor studii de caz; capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al României și la contextul aderării țării noastre la U.E.; abilitatea de a înțelege, argumenta, discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al integrării (juridic, politic, economic, social).