Zi licență anul III

Obiectivele cursului

-  Înţelegerea conceptelor din domeniul managementului public precum: planificare strategică, proces decizional, management public şi management privat, performanţă, eficienţă, eficacitate, responsivitate

- Înţelegerea structurii şi mecanismelor de funcţionare a organizaţiilor publice

- Înţelegerea relaţiei dintre organizaţiile publice şi mediu

- Capacitatea de a utiliza metode manageriale specifice

- Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere

- Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă

- Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice (Proiecte finale)

Cursul urmărește să introducă studenții în studiul politicilor publice. Cursul analizează diferite metode de identificare și structurare a problemelor de politică publică, formularea și analizarea posibilelor alternative de rezolvare a unei probleme, formularea unei recomandări pentru luarea deciziei, crearea unui plan de implementare și a unor instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor unei politici publice.

Cursul de Politici Publice urmăreşte să deprindă studenţii cu elaborarea unei analize de problemă de politică publică şi propunerea în final a unei politici publice pentru rezolvarea acesteia. Pentru atingerea acestui obiectiv, de-a lungul semestrului, folosind conceptele teoretice predate la curs şi colectând datele necesare, studenţii vor fi puşi în situaţia de a alege şi de a analiza o problemă de politică publică reală şi de a parcurge un set specific de etape pentru elaborarea unei politici publice.

Prin cursul „Uniunea Europeană: mecanisme și instituții” se urmărește inițierea studenților în înțelegerea ordinii juridice a Uniunii Europene, în complexitatea sa actuală (politică, economică, socială), în contextul ultimelor modificări constituționale, și relevanța acestor discuții din perspectiva României și a cetățeanului român / european.

Obiectivele principale ale cursului vizează, din perspectiva studentului, înțelegerea proceselor decizionale ale Uniunii Europene și a rolului diferiților actori instituționali în acest proces; capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete de activitate / competență ale U.E. sau prin analiza unor studii de caz; capacitatea de a aplica conceptele teoretice la cazul particular al României și la contextul aderării țării noastre la U.E.; abilitatea de a înțelege, argumenta, discuta probleme sau situații de actualitate în contextul teoretic al integrării (juridic, politic, economic, social).