Zi licenţă anul II

OBIECTIVELE CURSULUI

 • Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
 • Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
 • Aducerea la cunoştinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
 • Trecerea în revistă a principalelor impedimente (financiar-manageriale) pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
 • Evaluarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite prin intermediul unor studii de caz;
 • Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;

Obiectivele cursului

 • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază în domeniul managementului 
 • Familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului 
 • Înţelegerea mecanismelor de funcţionare şi conducere a unei organizații 
 • Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere
 • Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă
 • Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice