Zi licenţă anul II

Obiective:

1) Familiarizarea cu conceptele, noţiunile şi procesele aferente domeniului de studiu, din perpectivă teoretică şi practică.

2) Dobândirea abilităţilor care să permită stăpânirea conceptelor şi principiilor teoretice studiate prin utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice.

3) Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză.

4) Deprinderea capacităţii de a desfăşura cercetare individuală, a redacta şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific, cu respectarea termenelor limită şi a standardelor de integritate academică.

5) Implicarea activă a studenţiilor în activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul seminarului.  

OBIECTIVELE CURSULUI

 • Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
 • Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
 • Aducerea la cunoştinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
 • Trecerea în revistă a principalelor impedimente (financiar-manageriale) pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
 • Evaluarea şi valorificarea cunoştiinţelor dobândite prin intermediul unor studii de caz;
 • Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;

Obiectivele cursului

 • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază în domeniul managementului 
 • Familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului 
 • Înţelegerea mecanismelor de funcţionare şi conducere a unei organizații 
 • Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere
 • Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă
 • Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice