Licenţă anul I zi

Obiective:

1) Familiarizarea cu conceptele, noţiunile şi procesele aferente domeniului de studiu, din perpectivă teoretică şi practică.

2) Dobândirea abilităţilor care să permită stăpânirea conceptelor şi principiilor teoretice studiate prin utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice.

3) Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză.

4) Deprinderea capacităţii de a desfăşura cercetare individuală, a redacta şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific, cu respectarea termenelor limită şi a standardelor de integritate academică.

5) Implicarea activă a studenţiilor în activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul seminarului.  

Obiectivele disciplinei

 Cursul de Introducere în Administrație Publică își propune să familiarizeze studenții cu temele, conceptele și principiile elementare din sfera administrației publice.

Evoluțiile recente din domeniul economic, dar și din zona politică - prăbușirea blocului sovietic - și socială - creșterea standardului de viață - depun presiuni vizibile și puternice asupra sectorului public, asupra modului în care acesta operează și asupra misiunii sale. Cursul de față își propune să atingă aceste dimensiuni și să lanseze o serie de întrebări elementare: de ce există statul și care este rolul său? Este birocrația un lucru rău? Cum ar putea fi reformat sectorul public? Cu ce instrumente operează statul și cum arată procesul decizional în sectorul public?

Un alt obiectiv al cursului este de a familiariza studenții cu ceea ce înseamnă administrația publică din România din perspectiva structurii, a resursei umane și a principiilor care guvernează funcționarea administrației publice.

Nu în ultimul rând, cursul abordează problema corupției în administrația publică, a factorilor care generează corupția în sectorul public și a instrumentelor alternative pe care le avem la dispoziție în acest sens, un accent deosebit fiind acordat avertizării în interes public, transparenței decizionale și liberului acces la informații de interes public.

Obiectivele acestui curs sunt:

 • Familiarizarea studenților cu temele majore din domeniul administrației publice
 • Dezvoltarea gândirii critice și analitice
 • Dezvoltarea capacităţii de sinteză
 • Dezvoltarea capacității de asumare a riscului
 • Dezvoltarea abilităților de dezbatere și argumentare
 • Dobândirea unor abilităţi de a a scrie şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific
 • Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
 • Dezvoltarea unei atitudini orientate spre performanță

Obiectivele disciplinei:

Explicarea utilităţii cercetării sociale în administraţia publică;
Încurajarea gândirii riguroase, stiinţifice;

Prezentarea etapelor unui proces de cercetare în ştiinţele sociale; prezentarea elementelor de proiectare a
cercetării;
Introducerea şi detalierea principalelor metode şi tehnici de cercetare și analiză a datelor utilizate în
ştiintele sociale.
Exemplificarea utilizării fiecărei metode şi tehnici discutate;
Învăţarea modalităţilor de prelucrarea de bază a datelor cu ajutorul programului SPSS.

Prin cursul de Protecția mediului se urmărește inițierea studenților în înțelegerea locului și rolului activităților de protecție a mediului în contextul mai larg al administrației publice. Prin materialele propuse și prin activitățile de la curs și seminar urmărim să facilităm înțelegerea politicilor publice de mediu în complexitatea lor actuală (politică, supranațională, juridică, economică, socială, ecologică, tehnologică), în contextul activităților administrației publice locale și centrale, și să clarificăm relevanța acestor discuții din perspectiva României, ca stat membru al Uniunii Europene.

Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate precum și prezentări orale. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. Prin urmare, scrierea academică a fost introdusă în programa de învățământ ca disciplină distinctă în scopul de a oferi un set de competențe transversale pentru studenții de la programele de licență în administrație publică.

 

Cursul își propune să îi familiarizeze pe studenți cu principiile unei comunicări orale eficiente și cu strategii de a parcurge/citi materiale scrise. Accentul este pus pe generarea ideilor, redactare, revizuire, editare/corectură, auto-evaluare, toate acestea împreună cu o abordare critică constructivă și colaborativă. Cursul va dezvolta abilități de scriere și realizare de prezentări orale, abilități care sunt necesare în mediul academic și apoi pe piața muncii. În plus, studenții vor dezvolta abilități de parcurgere a unor texte (citire critică), abilități legate de gramatică și își vor extinde vocabularul.

 

Obiectivele specifice ale acestui curs sunt:

 1. Să îi ajute pe studenți să își îmbunătățească abilitățile de scriere, lucru ce implică nu doar folosirea corectă a limbii ci și organizarea eficientă a informațiilor;
 2.  Să îi ghideze pe studenți în selectarea datelor și surselor de informații relevante pentru susținerea unui argument/poziții;
 3.  Să îi ajute pe studenți să fie conștienți de nevoile cititorului atât atunci când selectează conținutul informațional cât și atunci când ghidează cititorul prin expunere cu ajutorul organizării textului;
 4.  Să dezvolte studenților abilități de corectură și de oferire de feedback constructiv colegilor;
 5. Să îi ajute pe studenți să își dezvolte abilități de prezentare.