Cursul isi propune prezentarea principalelor aspecte referitoare la procedura administrativa

În cadrul cursului de Teorii Organizaționale, vor fi studiate principalele teorii privind studiul organizațiilor, scopul fiind un nivel ridicat de înțelegere al conceptului de organizație precum și a modului în care organizațiile funcționează și relaționează cu indivizii. Printre subiectele care vor fi dezbătute se numără: organizația formală vs. organizația informală, structuri organizaționale, tipuri de organizații, modele de organizareș și funcționare, cultură organizațională și leadership, schimbare și dezvoltare organizațională, învățare organizațională, performanță. 

La finalul cursului studenții ar trebui să aibă o gândire critică asupra domeniului teoriilor organizaționale care să le permită un discurs rațional, argumentat cel puțin pe temele  parcurse