ANUL II

ANUL III

Semestrul 5

Comunicare online

Narațiuni interactive și transmedia

Tehnici de comunicare cu media

Etică și deontologie media

Metode de cercetare în media

Limba străină 1

Jurnalism politic

Jurnalism europeanSemestrul 6

Animație și efecte vizuale

Ilustrație muzicală

Analiza media

Antreprenoriat în media digitală

Elaborarea lucrării de licență

Limba străină 2

Comunicare publicitară

Filmologie

Crowdsourcing și crowdfunding

Tehnica discursului public