Conf. dr. Radu Meza

Radu Meza

Associate professor Radu Meza, Ph.D.

Radu Meza is part of the permanent faculty at the Journalism Department since 2009. He graduated Computer Science and Journalism. He holds a Ph.D. in Sociology with a thesis on the structure and dynamics of popular online networking systems. His research interests include popular online media, social network analysis, formal concept analysis, automated data collection, analysis and visualization.

Conf. dr. Radu Meza

Lect. dr. Radu Meza este cadru didactic titular al Departamentului de Jurnalism din anul 2009. Este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică – specializarea Informatică în limba engleză și al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – specializarea Jurnalism. În anul 2012 și-a susținut teza de doctorat în domeniul Sociologie pe tema ”Structura și dinamica sistemelor online de socializare de succes”. Interesele sale de cercetare vizează în principal cultura populară și noile media, analiza conceptelor formale, analiza rețelelor și dezvoltarea de noi metodologii pentru cercetarea interdiciplinară a comunicării online.

 

 

Teme propuse pentru licență 2013 / Proposed topics for diploma papers 2013

1. Jurnalismul de tip tabloid și cultura populară / Tabloid journalism and popular culture
2. Televiziunea populară – formate, modele de afaceri și implicarea audienței / Popular Television – formats, business models and audience involvement
3. Reviste, fanzine și publicuri de nișă / Magazines, Fanzines and niche publics
4. Caricatura, banda desenată și culturile fanilor / Caricature, Comics and Fan cultures
5. Memele pe internet și publicurile necunoscute în rețea / Internet Memes and Unknown Networked Publics
6. Ideologii profesionale în jurnalism, platforme online și cultura populară / Professional Ideologies in Journalism, Online Platforms and Popular Culture
7. Structura și dinamica sistemelor online / The Structure and Dynamics of Online Systems
8. Reprezentări mediatice și mitologii contemporane / Media Representations and Contemporary Mythologies
9. Identitate individuală și de grup, auto-prezentare și reprezentare în mediile online / Individual and Group Identity, Self-presentation and Representation in the Online Media
10. Structuri și Sensuri în video-urile distribuite online / Structures and Meaning in Online Videos