Lect. dr. George Prundaru

George Prundaru

lect. dr. George Prundaru

Lect. dr. George Prundaru predă la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din anul 2008 și din 2012 este cadru didactic titular la Departamentul de Jurnalism. Este licențiat în Jurnalism la FSPAC și este absolvent al unui masterat în Comunicare Mediatică la aceeași facultate și al unuia în Interactive Multimedia la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității Babeș-Bolyai. A finalizat studiile doctorale în domeniul Științelor comunicării cercetând specificul jocurilor video ca mediu de comunicare. Interesele sale de cercetare vizează domeniul game studies, comunicarea vizuală, designul editorial și folosirea noilor medii de comunicare.

lecturer George Prundaru, PhD

Lecturer PhD George Prundaru has been teaching at the College of Political, Administrative and Communication Sciences since 2008 and is part of the Department of Journalism since 2012. He has a BA in Journalism from College of Political, Administrative and Communication Sciences, an MA in Media Communication from the same institution, and has fulfilled the coursework of an MA in Interactive Multimedia at Babeș-Bolyai University’s College of Theater and Television. He has recently earned a PhD in communication sciences, studying the specific characteristics of video games as a medium of communication. His research interests include game studies, visual communication, editorial design and new media.

Tematici generale propuse pentru licență 2015 / General topics for diploma papers 2015

  1. Jurnalismul specializat pe jocuri video / Videogame journalism
  2. Difuzarea sporturilor electronice/ Broadcasting e-sports
  3. Design editorial / Editorial design
  4. Design pentru dispozitive mobile / Design for mobile devices
  5. Jurnalismul specializat pe industria muzicală / Music journalism
  6. Produse jurnalistice interactive / Interactive journalistic products
  7. Produse transmedia / Transmedia products