Doctorat

 Școala Doctorală de Ştiinţe Politice

Școala Doctorală de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Școala Doctorală de Administrație și Politici Publice

 

 

Domenii: Științe Politice, Ştiinţe ale Comunicării, Administrație și Politici Publice

Forma de învățământ: Cu frecvență şi cu frecvenţă redusă

Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre cercetare)

Limbile de studiu: română, engleză

 

 

Admitere 

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 5-9 septembrie 2016

Confirmarea locurilor: 26-28 septembrie 2016

Detalii, pe site-ul Institutului de Studii Doctorale al UBB

 

Structura examenului:

Probă scrisă, eseu (90 min.) în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și redactată teza

Prezentarea proiectelor de cercetare (Proiectul va fi redactat și printat standard, Times New Roman c.12; 1,5 r.; și nu va depăși 20 de pagini, în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și teza)

 

Teme şi bibliografie – Științe Politice și Științe ale Comunicării

Teme și bibliografie – Administrație și Politici Publice

 

 

Informaţii suplimentare şi depunerea dosarelor de înscriere

Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Studii Doctorale , Tel. 40-264-405362, 40-264-405363

email: doctorat@staff.ubbcluj.ro

web: http://www.ubbcluj.ro/ro/pr-acad/doctorat.html