Multimédia

  • FSPAC 2016: év végi visszatekintés
  • A BBTE Újságírás szakos hallgatói által készített reklámfilm
  • BBTE imázsfilm

Események

Hírek

BBTE Interdiszciplináris Tehetségfórum

  A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézettel közösen 2017. március 10–11. között BBTE Interdiszcipl

Vizsgaidőpontok

Az alábbi dokumentumban mindhárom szakirány (Kommunikáció és Közkapcsolatok, Politikatudományok, Újságírás) vizsgaidőpontjai

Idén is lesz ETDK

Huszadik alkalommal szervezik meg Kolozsváron az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK) 2017. május 18–21. között, amelyet 40 szekci&oa

Karunk szakirányai:

  •  A Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet fiatal oktatói testületének tagjai az oktatott területek kutatói és gyakorlati szakemberei, mindenki doktori fokozattal rendelkezik a saját területén. Ebből a csoportból kerültek ki az új, nemzetközi szakbizottság által elbírált PN-II-RU-PD-2011 illetve POSDRU kutatási projektek nyertesei, a 2009-es Év oktatója a felsőoktatásban és a 2011-es Év kutatója Romániában (www.premiileineducatie.ro). Széles nemzetközi kapcsolathálónk számos áthallgatási lehetőséget biztosít (csak az Erasmus program keretén belül évente 60 hely kerül meghirdetésre) a magyar tagozat pedig évente mintegy 20 külföldi oktatót lát vendégül. 
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Tanszékén 1993 óta működik a magyar tagozat, amely a legrangosabb szakirányú felsőoktatási intézmény Magyarország határain kívül. Az Újságírás szak oktatási ajánlatában 6 féléves alapképzés, 4 féléves mesteri képzés és hároméves doktori képzés szerepel. A szak végzősei államilag elismert oklevelet kapnak, amellyel az írott és audiovizuális média, a kommunikáció és közkapcsolatok területén helyezkedhetnek el, illetve a BBTE keretén belül, vagy más hazai és külföldi egyetemen folytathatják tanulmányaikat. 
  •  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Intézetének magyar tagozatán az alapfokú oktatás 1998-ban kezdődött. A tagozat másfél évtizedes története nem előzménytelen, a politológiának számottevő hagyományai vannak a kolozsvári egyetemen. A politológiai oktatás jelenlegi célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában hozzájárulhatnak a romániai közélet és politika fejlődéséhez. Sajátos irányultsága ennek a szaknak – mely megkülönbözteti a Babeş-Bolyai Tudományegyetem politikatudományi oktatást a hasonló profilú romániai intézményektől –, hogy a tanulmányi program a politikaelméleti alapozást kiegészíti az empirikus politikai elemzésben való jártasság megszerzésével. Az így szerzett ismeretek a sajtóban, a közigazgatásban és politikai élet szakértői területein egyaránt nyújtanak elhelyezkedési lehetőségeket. 
  • A Közigazgatási Tanszék, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemnek kihelyezett tagozata, az Európai Unió (Tempus) és az Amerikai Egyesült Államok által támogatott nemzetközi projekt segítségével lett megalapítva 1996-ban. A Közigazgatási Tanszéken román és magyar nyelven folyik az oktatás. A Közigazgatás Tanszék mesterképző  képzést is kínál (Kolozsvár) a következő tudományágakban: Közszolgálatok menedzsmentje, Közösségfejlesztés, Helyi közösségek pénzügyi menedzsmentje, Nem-kormányzati szervezetek menedzsmentje.
  •  A BBTE Közigazgatás-tudomány Sepsiszentgyörgyi tagozata – a kar Közigazgatási Tanszéke által kialakított – közös tanterv alapján készítik fel diákjaikat majdani szakmájukra. Az európai elvárásoknak megfelelően megszervezett oktatási rendszer nagyszámú magyar nemzetiségű diák felvételét teszi lehetővé a magyar tannyelvű oktatásba. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a diákok nagy része a többségében magyarok által lakott Hargita és Kovászna megyékből származik. Ugyanakkor, az oktatási rendszer lehetővé teszi a továbbtanulást is, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, közigazgatás szakának magiszteri szintű képzésén.