Multimédia

  • Magyar nyelvű közigazgatásképzés indul Kolozsváron
  • A BBTE Újságírás szakos hallgatói által készített reklámfilm
  • BBTE imázsfilm
  • FSPAC 2016: év végi visszatekintés

Hírek

Vezetőképzés középiskolás diákoknak

Diáktanácsban vagy ifjúsági szervezetben tevékenykedsz? Netán suliújság szerkesztésében is részt veszel? Érdeklődsz a közéleti események iránt? Megelégelted azt, hogy csúsznak szét a dolgok a diáktanácsban é

XVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)

Idén május 15–18. között szervezik meg Kolozsváron a 34 szekcióban meghirdetett XVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciát (ETDK), amelynek fővédnöke dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (EL

Elindult az EUvox 2014 alkalmazás

Magyarul is hozzáférhető az EUVOX 2014 alkalmazás, mely az EP választásokra készült az Európai Parlament és az OSI (Open Society Initiative for Europe) támogatásával. Az EUvox – Románia megvalósításában a BB

Karunk szakirányai:

  •  A Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet fiatal oktatói testületének tagjai az oktatott területek kutatói és gyakorlati szakemberei, mindenki doktori fokozattal rendelkezik a saját területén. Ebből a csoportból kerültek ki az új, nemzetközi szakbizottság által elbírált PN-II-RU-PD-2011 illetve POSDRU kutatási projektek nyertesei, a 2009-es Év oktatója a felsőoktatásban és a 2011-es Év kutatója Romániában (www.premiileineducatie.ro). Széles nemzetközi kapcsolathálónk számos áthallgatási lehetőséget biztosít (csak az Erasmus program keretén belül évente 60 hely kerül meghirdetésre) a magyar tagozat pedig évente mintegy 20 külföldi oktatót lát vendégül. 
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Tanszékén 1993 óta működik a magyar tagozat, amely a legrangosabb szakirányú felsőoktatási intézmény Magyarország határain kívül. Az Újságírás szak oktatási ajánlatában 6 féléves alapképzés, 4 féléves mesteri képzés és hároméves doktori képzés szerepel. A szak végzősei államilag elismert oklevelet kapnak, amellyel az írott és audiovizuális média, a kommunikáció és közkapcsolatok területén helyezkedhetnek el, illetve a BBTE keretén belül, vagy más hazai és külföldi egyetemen folytathatják tanulmányaikat. 
  •  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Intézetének magyar tagozatán az alapfokú oktatás 1998-ban kezdődött. A tagozat másfél évtizedes története nem előzménytelen, a politológiának számottevő hagyományai vannak a kolozsvári egyetemen. A politológiai oktatás jelenlegi célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában hozzájárulhatnak a romániai közélet és politika fejlődéséhez. Sajátos irányultsága ennek a szaknak – mely megkülönbözteti a Babeş-Bolyai Tudományegyetem politikatudományi oktatást a hasonló profilú romániai intézményektől –, hogy a tanulmányi program a politikaelméleti alapozást kiegészíti az empirikus politikai elemzésben való jártasság megszerzésével. Az így szerzett ismeretek a sajtóban, a közigazgatásban és politikai élet szakértői területein egyaránt nyújtanak elhelyezkedési lehetőségeket. 
  • A BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán 1996 óta működik közigazgatási képzés, amelynek létrehozását az Európai Unió és az Egyesült Államok által finanszírozott nemzetközi projektek biztosították. A képzés programja és a kapcsolódó szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatók számára a közintézmények működésének elméleti és gyakorlati alapjainak a megismerésére, valamint kapcsolatba kerülhetnek a különböző szakterületen tevékenykedő közigazgatási szakemberekkel, közintézményekkel és nem-kormányzati szervezetekkel. A BBTE Közigazgatási Intézet 2018/2019-es tanévtől Kolozsváron indít magyar nyelvű alap- és mesterképzést (Közmenedzsment és közpolitika). 
  •  A BBTE Közigazgatás-tudomány Sepsiszentgyörgyi tagozata – a kar Közigazgatási Tanszéke által kialakított – közös tanterv alapján készítik fel diákjaikat majdani szakmájukra. Az európai elvárásoknak megfelelően megszervezett oktatási rendszer nagyszámú magyar nemzetiségű diák felvételét teszi lehetővé a magyar tannyelvű oktatásba. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a diákok nagy része a többségében magyarok által lakott Hargita és Kovászna megyékből származik. Ugyanakkor, az oktatási rendszer lehetővé teszi a továbbtanulást is, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, közigazgatás szakának magiszteri szintű képzésén.