Multimédia

  • Magyar nyelvű közigazgatásképzés indul Kolozsváron
  • A BBTE Újságírás szakos hallgatói által készített reklámfilm
  • BBTE imázsfilm
  • FSPAC 2016: év végi visszatekintés

Hírek

Határon túli felvételizők figyelmébe

Romániában minden EU-s állampolgár ugyanazokkal a feltételekkel felvételizhet a felsőoktatásba, mint a román állampolgárok. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy elég magas felvételi jegy esetén bejuthat állam

A 2015-ös záróvizsga és magiszteri vizsga magyar nyelvű szabályzata

Megjelent az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata. A dokumentum itt érhető el.  

IV. Erdélyi Politikatudományi Konferencia

Május 28-29. között negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Erdélyi Politikatudományi Konferencia (EPK). A széles partnerségre épülő konferencia szervezői a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutató

Karunk szakirányai:

  •  A Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet fiatal oktatói testületének tagjai az oktatott területek kutatói és gyakorlati szakemberei, mindenki doktori fokozattal rendelkezik a saját területén. Ebből a csoportból kerültek ki az új, nemzetközi szakbizottság által elbírált PN-II-RU-PD-2011 illetve POSDRU kutatási projektek nyertesei, a 2009-es Év oktatója a felsőoktatásban és a 2011-es Év kutatója Romániában (www.premiileineducatie.ro). Széles nemzetközi kapcsolathálónk számos áthallgatási lehetőséget biztosít (csak az Erasmus program keretén belül évente 60 hely kerül meghirdetésre) a magyar tagozat pedig évente mintegy 20 külföldi oktatót lát vendégül. 
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Újságírás Tanszékén 1993 óta működik a magyar tagozat, amely a legrangosabb szakirányú felsőoktatási intézmény Magyarország határain kívül. Az Újságírás szak oktatási ajánlatában 6 féléves alapképzés, 4 féléves mesteri képzés és hároméves doktori képzés szerepel. A szak végzősei államilag elismert oklevelet kapnak, amellyel az írott és audiovizuális média, a kommunikáció és közkapcsolatok területén helyezkedhetnek el, illetve a BBTE keretén belül, vagy más hazai és külföldi egyetemen folytathatják tanulmányaikat. 
  •  A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Intézetének magyar tagozatán az alapfokú oktatás 1998-ban kezdődött. A tagozat másfél évtizedes története nem előzménytelen, a politológiának számottevő hagyományai vannak a kolozsvári egyetemen. A politológiai oktatás jelenlegi célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában hozzájárulhatnak a romániai közélet és politika fejlődéséhez. Sajátos irányultsága ennek a szaknak – mely megkülönbözteti a Babeş-Bolyai Tudományegyetem politikatudományi oktatást a hasonló profilú romániai intézményektől –, hogy a tanulmányi program a politikaelméleti alapozást kiegészíti az empirikus politikai elemzésben való jártasság megszerzésével. Az így szerzett ismeretek a sajtóban, a közigazgatásban és politikai élet szakértői területein egyaránt nyújtanak elhelyezkedési lehetőségeket. 
  • A BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán 1996 óta működik közigazgatási képzés, amelynek létrehozását az Európai Unió és az Egyesült Államok által finanszírozott nemzetközi projektek biztosították. A képzés programja és a kapcsolódó szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatók számára a közintézmények működésének elméleti és gyakorlati alapjainak a megismerésére, valamint kapcsolatba kerülhetnek a különböző szakterületen tevékenykedő közigazgatási szakemberekkel, közintézményekkel és nem-kormányzati szervezetekkel. A BBTE Közigazgatási Intézet 2018/2019-es tanévtől Kolozsváron indít magyar nyelvű alap- és mesterképzést (Közmenedzsment és közpolitika). 
  •  A BBTE Közigazgatás-tudomány Sepsiszentgyörgyi tagozata – a kar Közigazgatási Tanszéke által kialakított – közös tanterv alapján készítik fel diákjaikat majdani szakmájukra. Az európai elvárásoknak megfelelően megszervezett oktatási rendszer nagyszámú magyar nemzetiségű diák felvételét teszi lehetővé a magyar tannyelvű oktatásba. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a diákok nagy része a többségében magyarok által lakott Hargita és Kovászna megyékből származik. Ugyanakkor, az oktatási rendszer lehetővé teszi a továbbtanulást is, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, közigazgatás szakának magiszteri szintű képzésén.